logo.png

Відкриття кореспондентських рахунків

Порядок подання пакету документів на відкриття кореспондентського рахунку

Відкриття кореспондентських рахунків клієнтів ПАТ «Розрахунковий центр» здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. за № 492, та Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006р. за № 320.

Порядок відкриття та функціонування кореспондентських рахунків у Розрахунковому центрі регламентують такі документи:

 

Для відкриття кореспондентського рахунку у Розрахунковому центрі клієнту необхідно виконати наступні дії:

1.Укласти з Розрахунковим центром договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

Для цього потрібно на сайті банку заповнити заявку на укладення договору. Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, готує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис клієнту способом, вказаним у заявці на укладення договору.

2. Надати пакет документів на відкриття кореспондентського рахунку.

Для відкриття кореспондентського рахунку необхідно надати заяву про відкриття кореспондентського рахунку та відповідний пакет документів, що визначений договором про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку та Регламентом обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Документи на відкриття кореспондентського рахунку разом з двома підписаними примірниками договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку подаються до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру уповноваженим представником  клієнта із наданням відповідної довіреності.

Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів, підписує два примірники договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку та відкриває клієнту кореспондентський рахунок.

На підтвердження відкриття кореспондентського рахунку клієнту Розрахунковий центр надає в приміщенні Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта довідку з реквізитами кореспондентського рахунку".

Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка надається клієнту до договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

3. Укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг"

Для цього необхідно скористатися сервісом "Заявка на укладення договорів". Заявка на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг" може бути подана одночасно із заявкою на укладення договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг", друкує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис клієнту способом, вказаним у заявці на укладення цього договору.

4. Виконати дії щодо підключення до системи "Інтернет-банкінг".