logo.png

Особливості роботи з кліринговими субрахунками колективного обліку

Кліринговий субрахунок колективного обліку відкривається Розрахунковим центром учаснику клірингу для загального обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів клієнтів / контрагентів учасників клірингу, які обслуговуються однією депозитарною установою.

Учаснику клірингу можуть бути відкриті такі клірингові субрахунки колективного обліку:

  • Кліринговий субрахунок для колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасника клірингу фізичним особам – резидентам, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
  • Кліринговий субрахунок для колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасника клірингу юридичним особам – резидентам, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
  • Кліринговий субрахунок для колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасника клірингу, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій.

Кліринговий субрахунок для колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасників клірингу, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій, не може бути використаний для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею.

Операції по клірингових субрахунках для колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів здійснюються лише за умови попереднього надання учасником клірингу заяви на реєстрацію вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів та внесенням даних щодо вигодоодержувача до реєстру вигодоодержувачів.