logo.png

 Відкриття клірингового субрахунку зі спеціальним режимом використання

Обов’язковою умовою для відкриття клірингового субрахунку зі спеціальним режимом використання є наявність відкритого поточного/кореспондентського рахунку клієнта учасника клірингу, в інтересах якого відкривається такий кліринговий субрахунок. Відповідно, клієнту учасника клірингу необхідно:

  • надати Розрахунковому центру пакет документів на відкриття поточного/кореспондентського рахунку відповідно до порядку відкриття поточного або кореспондентського рахунків, визначеного Регламентом обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
  • повідомити про відкритий поточний/кореспондентський рахунок свого брокера (учасника клірингу, який буде представляти інтереси цього клієнта в Розрахунковому центрі). 

Для відкриття клірингового субрахунку зі спеціальним режимом використання учасник клірингу подає до Розрахункового центру:

  • підписаний учасником клірингу і скріплений відбитком печатки (у разі використання печаток) додатковий договір до договору про клірингове обслуговування у двох примірниках, умови якого передбачають можливість укладення вказаного у наступному абзаці додаткового договору до договору про клірингове обслуговування між учасником клірингу і клієнтом учасника клірингу/контрагентом учасника клірингу і Розрахунковим центром (надається один раз при відкритті учаснику клірингу першого клірингового субрахунку зі спеціальним режимом використання);
  • підписаний учасником клірингу і клієнтом учасника клірингу/контрагентом учасника клірингу і скріплений відбитками їх печаток (у разі використання печаток) додатковий договір до договору про клірингове обслуговування, який укладається між учасником клірингу і клієнтом учасника клірингу/контрагентом учасника клірингу і Розрахунковим центром у трьох примірниках. Умови цього додаткового договору передбачають відкриття для обліку зобов’язань та/або прав цього клієнта та/або контрагента учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів клірингового субрахунку зі спеціальним режимом використання;
  • заяву на відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов’язань та/або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та/або коштів клієнта учаснику клірингу/контрагента учасника клірингу (додаток 8), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки (у разі використання печатки), вказаним в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки;
  • документ, виданий та засвідчений печаткою депозитарної установи (за наявності), який містить інформацію що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, (скорочене найменування депозитарної установи МДО депозитарної установи, тип належності депонента; код депонента; код брокера; скорочене найменування брокера; № договору емітента/депозитарної установи/депонента з брокером; дата договору емітента/депозитарної установи/депонента з брокером). Цей документ надається тільки у разі відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов’язань та/або прав з поставки цінних паперів, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України. Надаючи цей документ учасник клірингу підтверджує внесення депозитарною установою інформації про учасника клірингу до реєстру договорів брокерів відповідно до вимог Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів  Національним банком України, затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.12.2017 № 140.