logo.png

Система правового електронного документообігу (СПЕД) – це сукупність програмного забезпечення та організаційних заходів,  призначених для забезпечення правового і захищеного від модифікацій електронного документообігу між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Організатор СПЕД) та клієнтами Організатора СПЕД (далі – Користувачі СПЕД) з використанням електронно цифрових підписів (далі – ЕЦП).

Обмін електронними документами між Організатором СПЕД та Користувачами СПЕД здійснюється відповідно до вимог Положення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Положення).

Організатор СПЕД забезпечує Користувачам СПЕД:

  1. Щомісячну передачу актів приймання-передачі послуг, наданих на підставі таких договорів:

2. Щоденну відправку виписок про стан клірингових рахунків / субрахунків учасника клірингу.

3. Щоденну відправку виписок про операції на клірингових рахунках / субрахунках учасника клірингу та інших документів для інформування Користувача СПЕД щодо послуг, які надаються Організатором СПЕД відповідно до публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

4. Щоденну відправку Звітів за біржовими правочинами.

Для набуття статусу Користувача СПЕД необхідно:

  • мати відкритий у Організатора СПЕД поточний або кореспондентський рахунок у національній валюті;
  • укласти з Організатором СПЕД договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу;
  • укласти з Організатором СПЕД договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу;
  • отримати у Організатора СПЕД ЕЦП для роботи у системах інтернет-банкінгу та інтернет-клірингу;
  • завантажити та інсталювати програмне забезпечення СПЕД відповідно до настанови користувача СПЕД;
  • підписати з Організатором СПЕД акт про підключення до СПЕД в двох примірниках (додаток 1 до Положення);
  • підтримувати СПЕД у постійно робочому стані та виконувати вимоги Організатора СПЕД визначені Положенням.

 

Контактні дані з питань технічної підтримки:
+380 44 585 42 42 вн.1098;
sped@settlement.com.ua