logo.png

Підсумки діяльності ВДЦП у 2012 році

01-04-2013

На загальних зборах акціонерів ВДЦП, що відбулися 28 березня 2013 року, було затверджено звіт товариства за 2012 рік.


За результатами минулого року активи Всеукраїнського депозитарію цінних паперів зросли на 44 мільярди гривень і станом на 1 січня 2013 року становили 613 мільярдів гривень.

 

Активи, що обслуговуються ВДЦП

 

 

станом на 01.01.2012

станом на 01.01.13

 

Кількість випусків, шт.

Номінальна вартість, млн грн.

Кількість випусків, шт.

Номінальна вартість, млн грн.

Всього

9 479

569 867

9 419

613 401

Цінні папери бездокументарної форми існування, зараховані відповідно до глобальних сертифікатів випусків цінних паперів:

7 025

527 845

7 098

562 910

 акції

4 144

260 529

4 217

267 949

 облігації підприємств

1 957

89 303

1 913

94 047

 облігації місцевих позик

19

948

15

712

 інвестиційні сертифікати

898

176 831

931

199 957

 сертифікати фонду операцій з нерухомістю

5

234

7

243

 опціонні сертифікати

2

0

15

2

Цінні папери документарної форми існування, зараховані в результаті знерухомлення цінних паперів:

1 574

16 840

1 288

14 807

 акції

1 519

14 974

1 233

12 356

 інвестиційні сертифікати

49

1 792

48

1 832

 облігації підприємств

6

74

7

619

Цінні папери, які знаходяться на рахунках депозитарію в депозитаріях-кореспондентах:

880

25 182

1 033

35 684

 акції

870

25 160

1 007

35 186

 облігації підприємств

4

5

7

49

облігації місцевих позик

0

0

1

0

 інвестиційні сертифікати

6

17

18

449


aКількість емітентів - клієнтів ВДЦП за рік зросла на 145 та на разі складає 6 366. Кількість зберігачів - учасників ВДЦП практично не змінилась – та складає 407.

e


z
 

Лідери серед зберігачів за кількістю випусків та номінальною вартістю цінних паперів, що знаходяться на загальнених рахунках зберігачів у депозитарії, станом на 31.12.12
за кількістю випусків цінних паперів
за номінальною вартістю цінних паперів

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "УкрСиббанк"

ПАТ "ПУМБ"

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

ТОВ "Капітал-Стандарт"

ПАТ "ПУМБ"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ТОВ "ФК "СОКРАТ"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

АТ "ОТП Банк"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

АТ "Банк "Фінанси та Кредит"

ПАТ "Кредитпромбанк"

ПАТ "УніКредит Банк"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

ПАТ "МЕГАБАНК"

ПАТ "КБ "НАДРА"

АБ "Південний"

ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"

ТОВ "ПФБК"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

АБ "Укргазбанк"

АБ "Укргазбанк"

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ"

ТОВ "ПФБК"

ПАТ "ВіЕйБі Банк"

АТ "Ощадбанк"

ПАТ "БАНК КІПРУ"

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ПАТ "Агрокомбанк"

ПАТ "Кредитпромбанк"

 

Найбільша кількість операцій депозитарієм була проведена за угодами з попереднім резервуванням активів, укладеними на організаторах торгівлі ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «Фондова біржа ПФТС». У 2012 році внаслідок застосування технології неттінгу для урегулювання 1,4 мільйона таких угод ВДЦП була проведена 281 тисяча операцій, ринкова вартість яких склала 9,5 мільярда гривень.


Значне зменшення кількості таких операцій у порівнянні з минулими роками пояснюється активним застосуванням технології неттінгу з використанням центрального контрагента. Ця технологія передбачає взаємозалік зобов’язань у цінних паперах та грошових коштах.


Операції переказу цінних паперів, проведені депозитарієм за відомостями сквитованих розпоряджень, отриманими від фондових бірж у 2012 році

 
Кількість основних операцій, проведених депозитарієм

 

2011 рік

2012 рік

Поставка цінних паперів без оплати за розпорядженнями зберігачів

41 871

40 671

Поставка цінних паперів проти оплати за розпорядженнями зберігачів

2

11

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням - ринок заявок

1 074 992

280 671

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з попереднім резервуванням цінних паперів

9 761

10 781

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без попереднього резервування активів - ринок котирувань - з грошовим урегулюванням

2 920

2 935

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без попереднього резервування активів - ринок котирувань

2 670

3 368

Переказ цінних паперів між балансовими рахунками по рахунках клієнтів

55 010

50 607

Переказ цінних паперів на рахунки зберігачів при розміщенні цінних паперів

7 672

4 747

 в тому числі на підставі відомостей сквитованих розпоряджень від фондових бірж

459

452

Викуп цінних паперів емітентами

7 905

8 003

Надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів:

 

 

емітентам цінних паперів бездокументарної форми існування

13 557

14 090

реєстроутримувачам та емітентам цінних паперів документарної форми існування

1 841

501

депозитарію-кореспонденту, у якому ВДЦП відкрив рахунок у цінних паперах

2 329

3 254

Надання інформаційних довідок за запитами клієнтів

4 916

2 111

Засвідчення звітів про результати розміщення та погашення цінних паперів, довідок про розрахунки з власниками облігацій

2 426

1 814

 

2012 рік був для ВДЦП роком продовження вдосконалення технологій взаємодії із клієнтами.

 

Для прискорення обробки документів, які подаються до ВДЦП, та для того, щоб емітенти могли зручно і без помилок їх оформити, ВДЦП було введено в експлуатацію нові безкоштовні сервіси - оформлення документів он-лайн, а також он-лайн заповнення розпоряджень.

 

Відповідно до нових вимог НКЦПФР до адміністративної звітності професійних учасників фондового ринку, які набувають чинності з 2013 року, депозитарієм впроваджено програмне забезпечення з формування регулярної, нерегулярної та щоденної звітності депозитаріїв та зберігачів, а також з передачі звітності до системи електронного документообігу НКЦПФР.

 

Значною подією минулого року стало прийняття Верховною Радою України 6 липня 2012 року Закону України «Про депозитарну систему України» №5178-VI, офіційне опублікування якого відбулось 11 жовтня 2012 року.


Таким чином, відповідно до норм цього Закону ВДЦП у жовтні 2013 року припиняє свою діяльність як депозитарій цінних паперів, та перетвориться на новий інфраструктурний елемент фінансового ринку України – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ). Відповідно до Закону РЦ має забезпечувати проведення грошового врегулювання за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за принципом поставка проти оплати, здійснювати кліринг за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, та виконувати функції Центрального контрагенту.


На разі ж цінні папери та клієнтів ВДЦП має передати на обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ). ВДЦП розпочав передачу глобальних сертифікатів випусків цінних паперів до НДУ відповідно до рішень, прийнятих емітентами (у 2012 році таким чином передано 20 випусків цінних паперів) та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), згідно яких було передано 125 випусків цінних паперів.