logo.png

Етапи створення Розрахункового центру

6 липня 2012 року ВРУ був прийнятий Закон України «Про депозитарну систему України» (№ 5178-VI), який опубліковано 11 жовтня 2012 р. Законом передбачено створення та існування нового інфраструктурного елементу фінансового ринку України – Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ).

8 листопада 2012 року Рада НБУ прийняла рішення рекомендувати Правлінню НБУ з метою ефективного сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабільного здійснення розрахунків за фінансовими інструментами ініціювати створення Розрахункового центру відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» на базі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП).

16 листопада 2012 року Правління НБУ прийняло рішення ініціювати проведення загальних зборів акціонерів ВДЦП, на яких розглянути питання створення Розрахункового центру на базі ВДЦП.

25 грудня 2012 року акціонери ВДЦП підтримали пропозицію Національного банку України щодо створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках на базі ВДЦП. Також НБУ запропонував акціонерам розглянути можливість продажу акцій ВДЦП. Відповідні заявки щодо продажу акцій приймалися НБУ до 31 січня 2013 року.

Відповідно до поданих від акціонерів ВДЦП заявок на продаж акцій, укладені договори з купівлі-продажу цінних паперів на загальну кількість цінних паперів, яка повною мірою забезпечує виконання Національним банком України норм Закону України «Про депозитарну систему України» і дозволяє приймати рішення про перетворення ВДЦП у Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

28 березня 2013 року акціонери ВДЦП ухвалили рішення про зміну типу та назви товариства – з приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

2 серпня 2013 набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках", що встановлює статус та умови функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках як банку.