logo.png

НОВІ РЕДАКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

13-11-2023

Шановні клієнти!

Рішенням Правління Розрахункового центру, засідання якого відбулося 13 листопада 2023 року (Протокол № 60), затверджено:

дату набрання чинності нової редакції Правил провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Правила клірингу), затвердженої рішенням Правління Розрахункового центру від 07.09.2023 (Протокол №44) та зареєстрованої рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 №1090;

нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Регламент);

нову редакцію Тарифів на послуги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Тарифи);

типові умови договорів про клірингове обслуговування та додаткових договорів до договорів про клірингове обслуговування з клієнтами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», якими передбачено надання послуг щодо здійснення клірингу зобов’язань та розрахунків за деривативними контрактами.

 

Зміни до Правил клірингу передбачають:

- уточнена модель оцінки іноземних валют, які вносяться учасниками клірингу в якості гарантійного забезпечення для інструментів «РЕПО з контролем ризиків» та деривативних контрактів та формула розрахунку додаткового забезпечення;

- датою розрахунків для першої частини договору РЕПО або деривативного контракту визначена виключно дата укладання;

- максимальним строком перебування клірингових активів щодо коштів у системі клірингового обліку без їх використання у процесі клірингу (крім коштів, що використовуються як гарантійне забезпечення для проведення клірингу) встановлено 11 місяців;

- уточнення клірингових процедур, якими супроводжуються грошові розрахунки та ініціювання розрахунків в цінних паперах для різних категорій інструментів;

- уточнені умови допуску до клірингу зобов’язань за договорами РЕПО та деривативними контрактами;

- розділено порядок здійснення клірингу методами «gross» та «нетто» основи зобов’язань, які гарантуються стовідсотковим попереднім депонуванням та резервуванням коштів і цінних паперів, та які гарантуються гарантійним забезпеченням, а також  уточнені наслідки проведення клірингу.

Оновлена редакція Регламенту містить такі зміни:

- додано розділ, який присвячено опису технології здійснення клірингу зобов’язань та розрахунків за деривативними контрактами, а також описані операції, які проводяться в системі клірингового обліку та пов’язані з клірингом зобов’язань та розрахунками за деривативними контрактами;

- описані нові умови здійснення розрахунків за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та за деривативними контрактами, а саме: негайні розрахунки з наступним блокуванням гарантійного забезпечення;  

- додано норму про необхідність списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків, за якими не здійснювались операції протягом 11 місяців послідовно;

- передбачено можливість використання учасником клірингу декількох банківських рахунків для здійснення переказів коштів з рахунку Розрахункового центру;

- додано підставу з якої Розрахунковий центр має право призупинити надання учаснику клірингу клірингових послуг, а саме: у випадку застосування до учасника клірингу, клієнтів учасника клірингу і контрагентів учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

- внесені редакційні коригування формулювань.

Нова редакція Тарифів передбачає введення нового тарифу, а саме:

Кліринг зобовʼязань за деривативними контрактами, укладеними на організованому ринку капіталу.

Тариф розраховується за кожний календарний день місяця від загальної відкритої позиції учасника клірингу за укладеними деривативними контрактами, яка включає суму перших частин:

- свопів, зобов’язання за якими не були припинені станом на початок відповідного дня;

- свопів, зобов’язання за обома частинами яких були припинені в день, за який здійснюється розрахунок;

- свопів, зобов’язання за першою частиною яких були припинені в день, за який здійснюється розрахунок шляхом примусового припинення зобов’язань;

 Тариф становить:

     0,2% річних від загальної відкритої позиції в розмірі до 1,50 млрд. грн. включно

та 0,02% річних від частини загальної відкритої позиції в розмірі, що перевищує 1,50 млрд. грн. до 2,50 млрд. грн. включно

та 0,01% річних від частини загальної відкритої позиції в розмірі, що перевищує 2,50 млрд. грн.

 

Нові редакції зазначених документів та тарифів набирають чинності з 22.11.2023р.