logo.png

Внутрішні документи

29.01.2020 Стратегія діяльності (розвитку) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках) на 2020-2022 роки
13.08.2021 Статут (дата державної реєстрації - 13.08.2021)
09.08.2021 Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (чинне з 13.08.2021)
09.08.2021 Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (чинне з 13.08.2021)
09.08.2021 Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (чинне з 13.08.2021)
09.08.2021 Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
01.07.2021 Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр» (чинне з 01.07.2021)
01.07.2021 Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» (чинний з 01.07.2021)

Корпоративне управління

Перелік афілійованих осіб

Ключові елементи політики щодо винагород ПАТ "Розрахунковий центр"

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства:

У ПАТ «Розрахунковий центр» немає філій та представництв.

09.08.2021 Принципи (кодекс) корпоративного управління (чинні з 13.08.2021)
  Положення про комітет Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань аудиту та управління ризиками (чинне з 01.07.2021)
  Положення про комітет Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "Розрахунковий центр" (чинне з 01.07.2021)

Звіти Правління, Наглядової ради, комітетів Наглядової ради

04.02.2022 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "Розрахунковий центр" за 2021 рік
04.02.2022 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту та управління ризиками за ІІ півріччя 2021 р.
30.07.2021 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту за І півріччя 2021 р.
29.06.2021 Звіт про винагороду членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік
30.04.2021 Звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік
30.04.2021 Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік
30.04.2021 Річний звіт ПАТ «Розрахунковий цент» за 2020 рік
30.04.2021 Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік
18.01.2021 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік
18.01.2021 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту за ІI півріччя 2020 р.
29.10.2020 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту за І півріччя 2020 р.
04.06.2020 Звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік
04.06.2020 Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік
04.06.2020 Річний звіт ПАТ «Розрахунковий цент» за 2019 рік
04.06.2020 Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік
05.02.2020 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік
05.02.2020 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту за ІI півріччя 2019 р.
08.08.2019 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту за І півріччя 2019 р.
06.05.2019 Звіт Правління ПАТ «Розрахунковий центр» за 2018 р.
06.05.2019  Звіт Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2018 р.
07.05.2018 Звіт Правління ПАТ «Розрахунковий центр» за 2017 р.
07.05.2018 Звіт Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2017 р.

Протоколи Загальних зборів акціонерів

03.08.2021 Протокол №3 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які проведені 30 липня 2021 р.
03.08.2021 Інформація про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені 30.07.2021 р. (протоколи про підсумки голосування №№1-11 від 30.07.2021 р.)
30.04.2021 Протокол №2 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які проведені дистанційно 26 квітня 2021 р.
30.04.2021 Інформація про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 26.04.2021 р. (протоколи про підсумки голосування №№1-8 від 29.04.2021 р.)
09.02.2021 Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які проведені дистанційно 03 лютого 2021 р.
09.02.2021

Інформація про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 р. (протоколи про підсумки голосування №№1-8 від 08.02.2021 р.)

04.06.2020

Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які проведені дистанційно 29 травня 2020 р.

04.06.2020

Інформація про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 р. (протоколи про підсумки голосування №№1-18 від 03.06.2020 р.)

07.06.2019

Протокол №2 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 07.06.2019 р.

02.05.2019

Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 р.

Архів протоколів Загальних зборів акціонерів

 

Висновки ревізійної комісії (ревізора)

10.05.2017 Звіт (висновки) Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2016 рік
04.05.2016 Звіт (висновки) Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2015 рік
14.07.2015 Звіт (висновки)Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2014 рік
  Звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2013 рік
  Висновок (акт) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» за 2012 рік від 10.02.2013 р.

Регулярна та особлива інформація емітента

10.05.2022 Особлива інформація емітента (дата виникнення 10.05.2022) (документ з КЕП) інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
17.03.2022 Особлива інформація емітента (дата виникнення 17.03.2022) (документ з КЕП) інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
16.12.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 16.12.2021) (документ з КЕП) інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
30.07.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 30.07.2021) (документ з КЕП) інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
29.06.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 29.06.2021) (документ з КЕП) інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
29.06.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 29.06.2021) (документ з КЕП) інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
29.04.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 29.04.2021) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
09.04.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 09.04.2021) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
04.03.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 04.03.2021) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
08.02.2021 Повідомлення про суттєві події (документ з КЕП)
08.02.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 08.02.2021) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
04.02.2021 Особлива інформація емітента (дата виникнення 04.02.2021) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
16.12.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 16.12.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
16.12.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 16.12.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
14.11.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 14.11.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
30.10.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 29.10.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
21.10.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 21.10.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
21.08.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 21.08.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
03.06.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.06.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
03.06.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.06.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі (документ з КЕП)
03.06.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.06.2020) (документ з КЕП) Інформація у машиночитальному форматі  (документ з КЕП)
16.03.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 16.03.2020) (документ з КЕП)
04.02.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 04.02.2020) (документ з КЕП)
13.01.2020 Повідомлення про суттєві події (документ з КЕП)
13.01.2020 Особлива інформація емітента (дата виникнення 13.01.2020) (документ з КЕП)
08.01.2020 Повідомлення про суттєві події (документ з КЕП)
21.12.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 21.12.2019) (документ з КЕП)
19.12.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 19.12.2019) (документ з КЕП)
18.12.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 18.12.2019) (документ з КЕП)
27.11.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 27.11.2019) (документ з КЕП)
30.08.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 30.08.2019) (документ з КЕП)
05.08.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 04.08.2019) (документ з КЕП)
02.08.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 25.03.2019) (виправлена) (документ з КЕП)
26.07.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 26.07.2019) (документ з КЕП)
16.07.2019 Особлива інформація емітента (дата виникнення 16.07.2019) (документ з КЕП)
16.07.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 16.07.2019)

(документ з КЕП) 
04.07.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 04.07.2019)

(документ з КЕП)
07.06.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 07.06.2019)

(документ з КЕП)
22.05.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 22.05.2019)

(документ з КЕП)
06.05.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 06.05.2019)

(документ з КЕП)
26.04.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 26.04.2019)

(документ з КЕП)
25.03.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 25.03.2019)

(документ з КЕП)
23.01.2019

Особлива інформація емітента (дата виникнення 18.01.2019)

 
27.11.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 26.11.2018)

 
27.11.2018 Особлива інформація емітента (дата виникнення 26.11.2018)  
06.08.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.08.2018)

 
17.07.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 13.07.2018)

 
15.05.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 07.05.2018)

 
04.05.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 27.04.2018)

 
25.01.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 19.01.2018)

 
29.09.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 26.09.2017)

 
06.07.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 29.06.2017)

 
10.05.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 27.04.2017)

 
25.01.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 19.01.2017)

 
16.08.2016

Особлива інформація емітента (дата виникнення 12.08.2016)

 
04.08.2016

Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.08.2016)

 
16.07.2015 Особлива інформація емітента (дата виникнення 10.07.2015)  
07.05.2015 Особлива інформація емітента (дата виникнення 30.04.2015)  
06.05.2015 Особлива інформація емітента (дата виникнення 27.04.2015)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 22.12.2014)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 31.07.2014)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 31.01.2014)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.01.2014)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 23.10.2013)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 05.08.2013)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 31.05.2013)  
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 23.03.2012)  

 

24.05.2022

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП

28.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП

23.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

документ з КЕП

25.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

документ з КЕП

27.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 

28.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 

29.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 
30.04.2015 Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік  
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік  
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік  

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік  

 

28.06.2022

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2022 року (окрема та консолідована) документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
20.01.2022

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
19.11.2021

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІII квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
29.10.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІIІ квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
16.08.2021

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІI квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
23.07.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
19.05.2021

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за I квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
26.04.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2021 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
21.01.2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі  документ з КЕП
26.11.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за III квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП
30.10.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі  документ з КЕП
12.08.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за IІ квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП

27.07.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІ квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі  документ з КЕП

14.05.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за I квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі  документ з КЕП

29.04.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2020 року документ з КЕП

Інформація у машиночитальному форматі документ з КЕП

20.01.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2019 року документ з КЕП

11.11.2019

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за IІI квартал 2019 року документ з КЕП

28.10.2019

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІII квартал 2019 року документ з КЕП

14.08.2019

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІI квартал 2019 року документ з КЕП 

29.07.2019

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2019 року документ з КЕП

27.05.2019

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2019 року документ з КЕП

24.04.2019

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2019 року документ з КЕП

30.10.2018

Квартальна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2018 року (проміжна інформація про емітента)

 

27.07.2018

Квартальна інформація емітента цінних паперів за ІІ квартал 2018 року (проміжна інформація про емітента)

 

27.04.2018

Квартальна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2018 року (проміжна інформація про емітента)

 

 

Оголошення

29.06.2022 Повідомлення про опирилюднення проекту змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр» ПРОЕКТ змін  
20.05.2022  Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"  
20.05.2022

Тендерна документація ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» для суб’єктів аудиторської діяльності

 
10.05.2022

Витяг з Протоколу № 7 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 10.05.2022

 

документ з КЕП
20.01.2022

Календарний план розміщення інформації у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті  ПАТ «Розрахунковий центр» на 2022 рік

документ з КЕП
16.12.2021

Витяг з Протоколу № 21 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 16.12.2021

 
27.07.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.07.2021 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Розрахунковий центр", що призначені на 30.07.2021 року)

 
14.07.2021

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 30 липня 2021 року та  рішення з питань порядку денного  (документ з КЕП)

 
09.07.2021

Календарний план розміщення інформації у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті  ПАТ «Розрахунковий центр» на 2021 рік (оновлений)

документ з КЕП
15.04.2021

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які призначені на 26.04.2021

документ з КЕП
09.04.2021

Витяг з Протоколу № 7 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 09.04.2021

 
24.03.2021

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 22.03.2021 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що призначені на 26 квітня 2021 року)

 
24.03.2021

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 26 квітня 2021 року (документ з КЕП)

 
02.02.2021

Повідомлення про здійснення НКЦПФР контролю за проведенням Загальних зборів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 
29.01.2021

Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які призначені на 03.02.2021

документ з КЕП
22.01.2021

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які призначені на 03.02.2021

документ з КЕП 
20.01.2021

Календарний план розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» на 2021 рік

документ з КЕП 
22.12.2020

Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 03 лютого 2021 року (документ з КЕП)

 
22.12.2020

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 18.12.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про  дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що призначені на 03 лютого 2021 року)

 

16.12.2020

Витяг з Протоколу № 24 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 16.12.2020

 

21.10.2020

Повідомлення акціонера про заміну члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"

 

07.09.2020

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік

 

07.09.2020

Тендерна документація ПАТ «Розрахунковий центр» для суб’єктів аудиторської діяльності

 

22.05.2020

Бюлетень для кумулятивного голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які призначені на 29.05.2020

 

18.05.2020

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які призначені на 29.05.2020

документ з КЕП

12.05.2020

Зміни до Календарного плану розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» на 2020 рік

документ з КЕП 

24.04.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.03.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що призначені на 29 травня 2020 року)

 

24.04.2020

Повідомлення про перенесення та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 29 травня 2020 року (документ з КЕП)

 

26.03.2020

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 27 квітня 2020 року та проекти рішень з питань порядку денного  (документ з КЕП)

 

16.03.2020

Повідомлення акціонера про заміну члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"

 

14.01.2020

Календарний план розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» на 2020 рік

документ з КЕП

13.01.2020

Витяг з Протоколу № 02 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 13.01.2020

 

18.12.2019

Витяг з Протоколу № 24 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 18.12.2019

 

07.06.2019

Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що були проведені 07.06.2019 р. (протоколи про підсумки голосування №№1-5)

 

05.06.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.06.2019 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Розрахунковий центр")

 

04.06.2019

Порядок проведення конкурсу та критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

 

22.05.2019

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 07 червня 2019 року та проекти рішень з питань порядку денного  (документ з КЕП)

 

06.05.2019

Повідомлення акціонера про заміну члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"

 

02.05.2019

Інформація про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що були проведені 26.04.2019 р. (протоколи про підсумки голосування №№1-12)

 

24.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2019 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Розрахунковий центр")

 

11.04.2019

Повідомлення про зміни порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» 26 квітня 2019 року

 КЕП

29.03.2019

Порядок проведення конкурсу та критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

 

21.03.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 26 квітня 2019 року та проекти рішень з питань порядку денного  (документ з КЕП)

 

22.01.2019

Виписка з Протоколу № 01 засідання Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 18.01.2019

 

11.01.2019

Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» на 2019 рік

 

Архів оголошень