logo.png

Чинні

Статут (дата державної реєстрації - 13.08.2021)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (дата набрання чинності - 13.08.2021)

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (дата набрання чинності - 13.08.2021)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (дата набрання чинності - 13.08.2021)

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр» (редакція Положення діє з - 01.07.2022)

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» (дата набрання чинності - 01.07.2021)

Правила провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" . (Додаток - Система управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»  при провадженні клірингової діяльності) (дата набрання чинності - 26.07.2022)

Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  (дата набрання чинності - 01.07.2021)

Регламент провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  (дата набрання чинності - 26.07.2022)

Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (дата набрання чинності - 18.02.2022)

Положення про систему електронного документообігу з фондовими біржами ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про тарифну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про інвестиційну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”

Інструкція з надання заяв на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб за кліринговими субрахунками колективного обліку у вигляді електронного повідомлення