logo.png

Чинні

Регламент провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»  (дата набрання чинності - 20.06.2024)

Статут (дата державної реєстрації - 20.12.2023)

Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (дата набрання чинності - 20.12.2023)

Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (дата набрання чинності - 20.12.2023)

Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (дата набрання чинності - 20.12.2023)

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (дата набрання чинності - 01.01.2024)

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (дата набрання чинності - 01.01.2024)

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» (дата набрання чинності - 01.07.2021)

Правила провадження клірингової діяльності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (додаток - Система управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»  при провадженні клірингової діяльності) (дата набрання чинності - 22.11.2023)

Положення про систему управління ризиками та гарантій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (дата набрання чинності - 28.06.2023)

Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (дата набрання чинності - 14.09.2022)

Положення про систему електронного документообігу з операторами організованого ринку та депозитаріями ПАТ "Розрахунковий центр"

Положення про тарифну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про інвестиційну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”

Інструкція з надання заяв на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб за кліринговими субрахунками колективного обліку у вигляді електронного повідомлення