logo.png

Про банк

Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках – новий інфраструктурний елемент фінансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України «Про депозитарну систему України». Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) утворено на базі Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі – ВДЦП).

Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.

Розрахунковий центр має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» отримав банківську ліцензію на право надання банківських послуг, генеральну валютну ліцензію у порядку, визначеному Національним банком України та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності.

Розрахунковий центр має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв’язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу та забезпечує якісне надання послуг клієнтам на рівні світових стандартів.

Операційний день Розрахункового центру – з 9:30 до 17:30.

Напередодні неробочих та святкових днів операційний день – з 9:30 до 16:45.

Операційний час Розрахункового центру – з 9:30 до 16:45.

Напередодні неробочих та святкових днів операційний час – з 9:30 до 16:45.

Особливості роботи Розрахункового центру протягом робочого дня:

Прийом клієнтів, прийом  вхідних документів, видача  документів у паперовому вигляді здійснюється протягом операційного дня (з 9:30 до 17:30).

Виконання розпоряджень учасника клірингу в системі клірингового обліку, окрім розпоряджень на блокування зобов’язань / прав з поставки / отримання коштів/цінних паперів на клірингових рахунках / субрахунках для торгів на фондових біржах , здійснюється Розрахунковим центром протягом операційного дня (з 9:30 до 17:30).

Виконання розпоряджень учасника клірингу на блокування зобов’язань / прав з поставки / отримання коштів/цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках для торгів на фондових біржах здійснюється протягом операційного дня (з 9:30 до 16:45).

Виконання документів клієнта на переказ коштів у межах банку – протягом операційного дня (з 9:30 до 17:30).

Виконання документів клієнта на переказ коштів за межі системи банку:

  • щодо документів на переказ, прийнятих протягом операційного часу (з 9:30 до 16:45) - протягом поточного операційного дня до 17:00, у межах коштів наявних на рахунку клієнта станом на кінець операційного часу (станом на 16:45);
  • щодо документів на переказ, прийнятих у післяопераційний час (з 16:45 до 17:30) - протягом наступного операційного дня до 17:00;
  • щодо документів на переказ, прийнятих протягом операційного часу (з 9:30 до 16:45) та за умови відсутності станом на кінець операційного часу (станом на 16:45) коштів на рахунку клієнта, у сумі достатній для виконання документа на переказ – протягом наступного операційного дня в межах сум, що надходять на рахунок клієнта.