logo.png

Про Розрахунковий центр

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» є кліринговою установою.

Розрахунковий центр провадить клірингову діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов’язань серія АЕ № 263463, виданої за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01.10.2013 та ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності: клірингової діяльності центрального контрагента, виданої за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49 від 27.01.2022.

Розрахунковий центр має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв’язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу та забезпечує якісне надання послуг клієнтам на рівні світових стандартів.

Візія: 

 • Кліринг на організованих ринках та поза ними
 • Контроль ризиків (за стандартами EMIR та MIFID)
 • Забезпечення здійснення розрахунків
 • Гарантії виконання угод

 Місія: 

 • Сприяти ефективності та сталості фінансової системи, просувати перспективні фінансові інструменти і сучасні технології для задоволення потреб учасників ринку та їх клієнтів як центр обслуговування ліквідності на українських ринках капіталу
 • Сучасна клірингова установа та центральний контрагент
 • Драйвер розвитку ринків та лідер довіри

Принципи діяльності:

 • Побудова відносин з клієнтами, контрагентами та працівниками на умовах максимальної прозорості, відкритості та рівноправності
 • Урахування ризиків притаманних діяльності та зважене управління ними
 • Вдосконалення систем корпоративного управління та внутрішнього контролю
 • Професіоналізм, наявність у працівників знань та досвіду, достатніх для ефективного та прозорого ведення діяльності, дотримання стандартів надання послуг, ділової поведінки та професійної етики
 • Своєчасне надання клієнтам необхідної, повної, доступної та достовірної інформації про Розрахунковий центр та його послуги
 • Контроль за якістю надання послуг та недопущення конфлікту інтересів
 • Захист і збереження інформації, що становить професійну таємницю
 • Запобігання використанню послуг Розрахункового центру для здійснення діяльності, що суперечить вимогам законодавства