logo.png

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

  35917889

 

Місцезнаходження

(поштова адреса)

 

 04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г

Телефон

+(380)44 585 42 42

+(380)44 481 00 99

Поточні рахунки

 

 

Для здійснення господарської діяльності:

UA093253650000026502011569554

в АТ «Кредобанк»,  Код банку 325365

 

Для здійснення діяльності, як професійний учасник ринків капіталу:

 

Для здійснення розрахунків в національній валюті:

UA493000010000032305338201027

в Національному банку України, Код банку 300001

 

Для здійснення розрахунків в іноземній валюті (долар США та Євро):

UA283223130000026502000000884

В АТ «Укрексімбанк», Код банку 322313

 

Податковий статус

 

Є платником податку на додану вартість

Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України

 

Індивідуальний податковий номер

    359178826590

 

Керівник                                         

 

Голова Правління Ткаченко Олег Васильович, діє на підставі Статуту

 

Головний бухгалтер          

 

Висоцька Світлана Василівна