logo.png
Повне найменування Публічне акціонерне товариство “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження (поштова адреса) 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Телефон +(380)44 5854242
+(380)44 4810099
Код банку 344443
Код SWIFT IRSUUAUK
Кореспондентський рахунок у Національному банку України

UA923000010000032002121701026

Код банку 300001

Податковий статус Є платником податку на додану вартість
Індивідуальний податковий номер 359178826590
Керівник Голова Правління Ткаченко Олег Васильович, діє на підставі Статуту