logo.png

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПАТ «Розрахунковий центр»

Протокол №60 від 13.11.2023.

Голова Правління ____________ О.В. Ткаченко

ТАРИФИ

НА ПОСЛУГИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Вартість послуг згідно цих Тарифів на послуги публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр), окрім послуг за пунктом 10 розділу І цих Тарифів, нараховується один раз на місяць у останній операційний день місяця, в якому здійснювалося надання послуг.

Оплата клірингових послуг здійснюється клієнтом самостійно на підставі акта приймання-передачі послуг (далі – акт) не пізніше передостаннього робочого дня місяця наступного за тим, в якому надавалися клірингові послуги, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Розрахункового центру, вказаний в акті. Акти надаються учасникам клірингу у порядку, передбаченому договорами про клірингове обслуговування та Регламентом провадження клірингової діяльності Розрахункового центру, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг.

Оплата послуг операторами організованого ринку капіталу здійснюється на підставі акта в строки, визначені договорами з операторами організованого ринку капіталу, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Розрахункового центру, вказаний в акті. Акти надаються операторам організованого ринку капіталу в порядку та строки, визначені договорами з операторами організованого ринку капіталу.

Вартість послуг згідно пункту 10 розділу І цих Тарифів, нараховується кожного операційного дня протягом дня наступного за днем надання послуги. Оплата послуг здійснюється клієнтом самостійно на підставі акта не пізніше закінчення наступного операційного дня за днем нарахування вартості послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Розрахункового центру, вказаний в акті. Акти надаються в день нарахування вартості послуг засобами інтернет-клірингу або Системи правового електронного документообігу Розрахункового центру.

Розрахунковий центр є платником податку на додану вартість.

Індивідуальний податковий номер 359178826590.

І. Тарифи на послуги ПАТ «Розрахунковий центр»,

що сплачуються учасниками клірингу 

Найменування тарифу

Вартість

 

1.

Відкриття клірингового рахунку / субрахунку учасника клірингу (включає вартість закриття рахунку / субрахунку) з підключенням до системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг"

 900,00 грн. за кліринговий рахунок

 та 250,00 грн. за кожний додатковий кліринговий рахунок/   субрахунок

2.

Обслуговування клірингового рахунку та субрахунків такого рахунку за повний або неповний календарний місяць

 3 000,00 грн.

 плюс

 12,00 грн. за один кліринговий рахунок/субрахунок, окрім   індивідуальних клірингових   субрахунків                                                   

 та

1 200,00 за кожний індивідуальний кліринговий субрахунок

 Сплачується за кожний кліринговий рахунок/субрахунок,   підключений до системи "Інтернет-кліринг"

3.

Обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку) після закінчення операційного дня

 600,00 грн. за обслуговування до 18:00

 1200,00 грн. за обслуговування до 19:00

 1800,00 грн. за обслуговування до 19:30

 2400,00 грн. за обслуговування до 20:00

 та 1200,00 грн. за обслуговування протягом кожних   наступних 30 хв. після 20:00

 Сплачується додатково до тарифу №2

4.

Блокування клірингових активів на клірингових рахунках / субрахунках для торгів на організованому ринку капіталу після 17:20

 100,00 грн. за операцію по кліринговому рахунку/субрахунку

5.

Списання клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку з переказом відповідної суми коштів на поточний або кореспондентський рахунок учасника клірингу/клієнта учасника клірингу за розпорядженням учасника клірингу

3,00 грн. за операцію на підставі розпорядження, що надане засобами системи «Інтернет-кліринг»

24,00 грн. за операцію на підставі розпорядження, що надане у паперовій формі

Додатково сплачується компенсація вартості послуг Національного банку України з обробки розрахункових документів  в СЕП НБУ абоіншого банку, з рахунку у якому здійснюється переказ, та 2% від суми нарахованої компенсації

6.

Переказ клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку на інший кліринговий рахунок / субрахунок учасника клірингу (окрім розподільчих клірингових субрахунків) за розпорядженням учасника клірингу

1,00 грн за операцію на підставі розпорядження, що надане засобами системи «Інтернет-кліринг»

 24,00 грн. за операцію на підставі розпорядження, що надане у паперовій формі

7.

Переказ клірингових активів щодо коштів з  клірингових рахунків / субрахунків учасника клірингу на розподільчий  субрахунок клірингового рахунку за розпорядженням учасника клірингу

 Вважається таким, що включено до вартості обслуговування   клірингового рахунку, якщо операція здійснюється на підставі  розпорядження, що надане засобами системи «Інтернет-кліринг»

 24,00 грн. за операцію на підставі розпорядження, що надане у паперовій формі

8.

Надання виписки з системи клірингового обліку про стан клірингового рахунку / субрахунку або про операції на кліринговому рахунку / субрахунку за запитом учасника клірингу

 100,00 грн. за виписку та додатково 12,00 грн. за кожний   аркуш виписки у випадку надання виписки у паперовій формі

9.

Здійснення операцій списання / зарахування клірингових активів за кліринговими рахунками / субрахунками для забезпечення розрахунків за правочинами (за результатами опрацювання правочинів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним, як із застосуванням процедур неттінгу (тарифікується нетто-операція), так і за одиночними розрахунками)

 300,00 грн. за одну операцію.

 За тарифом оплачується не більше ніж 50 операцій протягом  календарного місяця. У випадку виконання на   кліринговому рахунку та субрахунках такого рахунку   протягом календарного місяця більше ніж 50 операцій,   вартість наступних операцій вважається такою, що   включена  до вартості обслуговування клірингового рахунку   згідно з пунктом 3 цих Тарифів.

 Вартість послуг зі здійснення операцій для забезпечення   розрахунків за правочинами, укладеними в режимі «РЕПО з   контролем ризиків» вважається такою, що включена до   вартості обслуговування клірингового рахунку згідно з   пунктом 2 цих Тарифів

10.

Кліринг зобовʼязань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу, які забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань

 Вартість операції визначається у відсотках від загальної   суми зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, які   забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на  підставі відповідних зустрічних зобов’язань, за кожним   кліринговим рахунком / субрахунком учасника клірингу.

 Розмір відсотка, який використовується при розрахунку  вартості операції, залежить від загальної суми зобовʼязань, забезпечених зустрічними зобовʼязаннями, протягом поточного календарного місяця, у якому здійснюється операція та оцінюється наростаючим підсумком за відповідним кліринговим рахунком / субрахунком учасника клірингу станом на дату розрахунку вартості відповідних операцій:

до 500,00 млн. грн. протягом календарного місяця – 0,015%;

від 500,00 млн. грн. до 2,00 млрд. грн. протягом календарного місяця – 0,0115%;

від 2,00 млрд. грн. і більше протягом календарного місяця – 0,009%.

Нарахування та оплата вартості операцій здійснюється щоденно. Вартість послуг з клірингу зобовʼязань, які забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобовʼязань, за правочинами, укладеними в режимі «РЕПО з контролем ризиків» вважається такою, що включена до вартості послуг, що сплачуються згідно з пунктом 11 цих Тарифів.

11.

Кліринг зобовʼязань за договорами РЕПО, укладеними на організованому ринку капіталу, в режимі «РЕПО з контролем ризиків»

Тариф розраховується за кожний календарний день місяця від загальної відкритої позиції учасника клірингу на ринку «РЕПО з контролем ризиків», яка включає суму перших частин:

- договорів РЕПО, зобов’язання за якими не були припинені станом на початок відповідного дня;

- договорів РЕПО, зобов’язання за обома частинами яких були припинені в день, за який здійснюється розрахунок;

- договорів РЕПО, зобов’язання за першою частиною яких були припинені в день, за який здійснюється розрахунок шляхом примусового припинення зобов’язань;

 Тариф становить:

0,2% річних від загальної відкритої позиції в розмірі до 1,50 млрд. грн. включно

та

0,02% річних від частини загальної відкритої позиції в розмірі, що перевищує 1,50 млрд. грн. до 2,50 млрд. грн. включно

та

0,01% річних від частини загальної відкритої позиції в розмірі, що перевищує 2,50 млрд. грн.

12

Кліринг зобовʼязань за деривативними контрактами, укладеними на організованому ринку капіталу

Тариф розраховується за кожний календарний день місяця від загальної відкритої позиції учасника клірингу за укладеними деривативними контрактами, яка включає суму перших частин:

- свопів, зобов’язання за якими не були припинені станом на початок відповідного дня;

- свопів, зобов’язання за обома частинами яких були припинені в день, за який здійснюється розрахунок;

- свопів, зобов’язання за першою частиною яких були припинені в день, за який здійснюється розрахунок шляхом примусового припинення зобов’язань;

 

Тариф становить:

0,2% річних від загальної відкритої позиції в розмірі до 1,50 млрд. грн. включно

та

0,02% річних від частини загальної відкритої позиції в розмірі, що перевищує 1,50 млрд. грн. до 2,50 млрд. грн. включно

та 

0,01% річних від частини загальної відкритої позиції в розмірі, що перевищує 2,50 млрд. грн.

13.

Реєстрація вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку:

 

13.1.

Реєстрація вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку (окрім реєстрації в автоматичному режимі)     

24,00 грн. за одну операцію з реєстрації одного вигодоодержувача

13.2.

Реєстрація вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку в автоматичному режимі     

3,00 грн. за одну операцію з реєстрації одного вигодоодержувача

14.

Надання неформалізованої інформації за запитом клієнта

600,00 грн. за одну довідку без ПДВ, 120,00 грн. ПДВ,

всього разом з ПДВ 720,00 грн. за одну довідку

15.

Надання інформаційно-консультаційних послуг

За домовленістю, грн з ПДВ

 

16.

Надання інформації на запит (з дозволу) клієнта для аудиторської фірми

600,00 грн. за одну довідку без ПДВ, 120,00 грн. ПДВ,

всього разом з ПДВ 720,00 грн. за одну довідку

17.

Надання довідки про кліринговий рахунок за запитом учасника клірингу у паперовій формі

100,00 грн. за одну довідку без ПДВ, 20,00 грн. ПДВ,

всього разом з ПДВ 120,00 грн. за одну довідку

18.

Надання засвідченої ПАТ "Розрахунковий центр" копії договору, укладеного між ПАТ "Розрахунковий центр" і клієнтом

120,00 грн. за виготовлення копії та 12,00 грн. за кожний аркуш документу, ПДВ - 24,00 грн. та 2,40 грн. відповідно, всього разом з ПДВ 144,00 грн. за виготовлення копії та 14,40 грн. за кожний аркуш документу відповідно

 ІІ. Тарифи на послуги ПАТ «Розрахунковий центр»,

що сплачуються операторами організованих ринків капіталу

Найменування тарифу

Вартість

1.

Допуск до клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу

0,000001% від загальної суми зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу протягом календарного місяця, кліринг та розрахунки за якими здійснює ПАТ "Розрахунковий центр"