logo.png

ВДЦБ провів позачергові Загальні збори акціонерів

05-11-2009

15 вересня 2009 року

10 вересня 2009 року відбулися позачергові Загальні Збори акціонерів ВАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів». Акціонери прийняли рішення щодо затвердження другої емісії акцій ВДЦП та приведення діяльності депозитарію у відповідність до вимог нового Закону України „Про акціонерні товариства”.


Друга емісія акцій ВДЦП була оголошена у квітні цього року і проводилась для забезпечення майбутнього об’єднання з депозитарієм – ВАТ „Міжрегіональний фондовий союз”. У ході другої емісії акціонери МФС обміняли свої акції на акції ВДЦП, в результаті чого склад акціонерів ВДЦП сьогодні виглядає наступним чином: Національний банк України, 48 комерційних банків, які здійснюють депозитарну діяльність зберігача, 26 зберігачів, які не є банківськими установами, 3 організатора торгівлі.

З метою приведення Статутних документів до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, акціонери ВДЦП прийняли рішення про перетворення з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Був ухвалений статут товариства у новій редакції, який врахував усі новації, визначені названим законом, були прийняті положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду та ревізійну комісію товариства, про правління. Також рішенням Загальних зборів обрано ревізійну комісію.

Важливою подією Зборів стало обрання Наглядової ради ВАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів». Особливістю було обрання керівного органу за принципом кумулятивного голосування із додержанням квотного розподілу. Успішність такого голосування стала можливою лише завдяки розумінню акціонерами своєї відповідальності за реалізацію ефективної та збалансованої роботи товариства у порівнянні з власними корпоративними інтересами.

Згідно з Статутом ВДЦП, передбачене квотне представництво акціонерів у Наглядовій раді: по чотири представники від НБУ, групи банків-зберігачів, групи інших зберігачів і двох представників від організаторів торгівлі.

Ще одним важливим рішенням Загальних зборів ВДЦП було ухвалення акціонерами положення про Раду учасників депозитарію. Цей орган створюється у ВДЦП по аналогії з депозитарієм МФС. За декілька років функціонування Рада учасників МФС довела, що є надійним та ефективним інструментом захисту інтересів учасників ринку. Акціонери ВДЦП вирішили, що цей орган утворюватиметься з найактивніших учасників ринку.

На сьогоднішній день Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів створена сучасна інфраструктура, яка може забезпечити професійним учасникам українського фондового ринку весь комплекс депозитарних та розрахунково-клірингових послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв’язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу. Побудована інфраструктура в змозі забезпечити клієнтам ВДЦП якісне обслуговування на рівні світових стандартів.

Найближчим часом заплановані переговори з представниками NASDAQ OMX щодо можливості впровадження на українському фондовому ринку світового досвіду з питань депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності. Також, з метою розвитку міжнародних зв’язків ВДЦП, запланований вступ у Асоціацію Європейських Центральних Депозитаріїв (ESCDA).