logo.png

Суд відмовив Національному депозитарію України у позові до ВДЦП

05-11-2009

7 жовтня 2009 року

Часи повертаються. Як у 2002 році, коли Депозитарій ВАТ «МФС» через судовий процес зупинив незаконну кодифікацію, що здійснювалася Національним депозитарієм України, так і зараз Господарським судом міста Києва від 25.09.2009 року, було повністю відмовлено у позові Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (НДУ) до Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) щодо заборони збільшення статутного капіталу ВДЦП за рахунок додаткових внесків та закритого (приватного) розміщення акцій, що випускаються додатково через, начебто, повторне не отримання коду ISIN.
24 лютого 2009 року загальними зборами ВДЦП було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ВДЦП за рахунок додаткових внесків та закритого (приватного) розміщення акцій, що випускаються додатково.

Проте, НДУ подав позов до суду з вимогою фактично повторного отримання коду цінних паперів. Згідно твердження позивача (НДУ), відповідач (ВДЦП) під час здійснення розміщення акцій не вчинив дій для присвоєння вказаним акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

У ході засідань суд визначив, що відповідно до пункту 21 І положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007р. №942, у разі здійснення випуску акцій, що надають їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними акціями і здійснені в такій самій формі існування, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з урахування попередніх випусків та анулює тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій, що здійснені в такій формі існування. Тобто, якщо акціонерне товариство випускає додатково акції, які надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями і здійснені в такій само формі існування, то додаткові акції і акції, випущені раніше, є цінними паперами одного випуску.

Разом з тим, згідно абзацу 4 статті 1 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», випуск цінних паперів – сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму існування і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку. Тобто, незалежно від часу розміщення цінних паперів, певна сукупність цінних паперів є одним випуском, якщо такі цінні папери мають однакову форму існування, один міжнародний ідентифікаційний номер і забезпечує їх власникам однакові права. Отже, згідно чинного законодавства, кожному окремому випуску цінних паперів повинен присвоюватися лише один ідентифікаційний номер.

У 2008 році ВДЦП було випущено 80 000 (вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 1 000 (одна тисяча) гривень у бездокументарній формі існування. Випуск акцій було зареєстровано ДКЦПФР 26.02.2008р., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №71/1/08. ВДЦП одержав для випуску вказаних акцій міжнародний ідентифікаційний номер ISIN UA 4000046577.

Додаткові акції, рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів ВДЦП 24.02.09, мають характеристики, ідентичні характеристикам акцій, які були випущені ВДЦП у 2008 році.

Розглянувши всі матеріали, суд дійшов висновку, що Відкритому акціонерному товариству «Національний депозитарій України» у позові слід відмовити повністю.

За словами Юрія Шаповала, Виконуючого обов’язки голови правління ВДЦП, був зроблений важливий крок, який показав відсутність необхідності одержання міжнародного ідентифікаційного номеру для випуску цінних паперів, для якого цей номер вже було одержано, тому що здійснюється додатковий випуск цінних паперів, яким надаються такі ж самі права. Враховуючи, що практично кожен емітент цінних паперів здійснює повторні випуски цінних паперів як для залучення додаткового капіталу, так і для забезпечення дотримання різноманітних вимог, що пред’являються до здійснення ним певних видів діяльності, процес здійснення додаткових випусків є фактично нескінченним, що в той же час дозволяє НДУ, використовуючи монопольне становище на ринку послуг з кодифікації, здійснювати постійні побори з емітентів та здійснювати вплив на емітентів з метою переходу на обслуговування від депозитарію МФС до НДУ.

Також паном Шаповалом було зазначено, що вихід Всеукраїнського депозитарію цінних паперів на ринок депозитарних послуг та його об’єднання з депозитарієм МФС буде супроводжуватися не тільки впровадженням нових технологій та систем тарифікації, що дозволять оптимізувати видатки професійним учасникам, які здійснюють активну діяльність на ринку цінних паперів, а й здійсненням заходів з забезпечення відстоювання інтересів, як професійних учасників фондового ринку України, так і емітентів цінних паперів з метою запобігання здійснення незаконних поборів.

Інформаційна довідка
Відкрите акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» було створене навесні 2008 року за ініціативою Національного банку України та провідних банків і фондових бірж.

У грудні 2008 року Спостережною радою ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» було прийнято пропозицію ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» щодо об’єднання діяльності обох товариств. Наприкінці лютого – на початку березня 2009 року акціонери обох товариств погодили умови об’єднання.

У травні - червні 2009 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» ліцензії на провадження професійної депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності.

ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» планує найближчим часом розпочати здійснення професійної депозитарної та розрахунково клірингової діяльності клірингового депозитарію цінних паперів.