logo.png

Наглядова рада ВДЦП затвердила тарифи

05-11-2009

12 жовтня 2009 року

На засіданні Наглядовою ради Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП), яке відбулось 1 жовтня 2009 року, були затверджені тарифи, по яким функціонуватиме об’єднаний депозитарій. ВДЦП діятиме за тарифами Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС), але значно знизить тарифи на послуги, які пов’язані з переводом випуску акцій у бездокументарну форму існування, та на послуги, які пов’язані з операціями зберігачів на ринку біржових заявок.
Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», всі акціонерні товариства зобов’язані у період до 29.04.2011 р. перевести випуски акцій у бездокументарну форму. Зрозуміло, що для емітентів виконання цього припису названого Закону супроводжуватиметься значними додатковими витратами. Тому Наглядова рада ВДЦП, депозитарію, що здійснює свою діяльність на засадах ринковості та прозорості, одностайно прийняла рішення щодо зниження тарифів на низку операцій за зарахування цінних паперів, що переводяться у бездокументарну форму.

Значно зменшено тарифи на послуги, які пов’язані з операціями перечислення цінних паперів та грошових коштів на ринку біржових заявок. Мінімальний тариф знижено з 1 гривні до 1 копійки. На думку спеціалістів українських фондових бірж, таке зниження дозволить біржам знизити мінімальні лоти торгів, що, в свою чергу, дозволить залучити більше фізичних осіб.

Поки тарифи затверджені Наглядовою радою ВДЦП, проте зараз відбувається формування Ради учасників ВДЦП, положення про яку було затверджено 10 вересня 2009 року рішенням Загальних зборів ВДЦП. Цей орган створюється у ВДЦП по аналогії з депозитарієм МФС. Після завершення процедури формування складу Ради учасників, тарифи, що затверджені Наглядовою Радою будуть винесені на затвердження Радою учасників.

Як зазначив Юрій Шаповал, Виконуючий обов’язки голови правління ВДЦП, зниження тарифів є важливим кроком з впровадження депозитарієм систем тарифікації, що дозволять оптимізувати видатки емітентам та професійним учасникам, які здійснюють активну діяльність на ринку цінних паперів. «Я впевнений, що рішення Наглядової ради ВДЦП значно зменшить витрати емітентів на перевід випуску акцій у бездокументарну форму існування, що приведе к прискоренню цього процесу у цілому. Це в інтересах як емітентів, так і професійних учасників фондового ринку», – додав пан Шаповал.

Що стосується тарифів на інші депозитарні операції, було прийнято рішення, що будуть діяти тарифи МФС, дійсні на момент об’єднання.

Порівняльна таблиця діючих тарифів МФС на послуги, які пов’язані з переводом випуску акцій у бездокументарну форму існування, з тарифами на ці послуги, які затверджені рішенням Наглядової ради ВДЦП .