logo.png

Оновлено розділ "Переведення випуску акцій в бездокументарну форму"

15-01-2010

Оновлено підрозділ «Зразки документів» розділу «Переведення випуску акцій в бездокументарну форму» корпоративного веб-сайта депозитарію. В підрозділі стали доступними для скачування зразки документів, що подаються емітентом в ВДЦП при здійсненні дематеріалізації випуску цінних паперів:


· Глобальний сертифікат випуску цінних паперів
· Акт прийому-передачі глобального сертифікату
· Заява про відкриття рахунку в цінних паперах
· Анкета рахунку в цінних паперах
· Інформація щодо посадових осіб юридичної особи
· Інформація про фізичних осіб, які мають істотну участь у юридичній особі-емітенті
· Довіреність розпорядника рахунку
· Картка зразків підписів та відбитка печатки
· Розпорядження на депонування глобального сертифікату
· Розпорядження на зарахування акцій на рахунок в цінних паперах емітента
· Розпорядження на переказ акцій на рахунок зберігача

Нагадуємо, що в зазначеному підрозділі можна також ознайомитись зі зразками наступних документів:

· Протокол загальних зборів акціонерів, на яких приймається рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму
· Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій
· Заява про заміну свідоцтва про випуск акцій в ДКЦПФР