logo.png

Більш 200 емітентів відвідали семінар у Донецьку

26-02-2010

24 лютого 2010 року у Донецьку успішно відбувся семінар «Практичні питання переведення випуску акцій в бездокументарну форму існування». Організаторами семінару виступили Всеукраїнський депозитарій цінних паперів (ВДЦП), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), ПрАТ «Альтана Капітал» та ТОВ «Донфінсервіс».

У семінари прийняло участь більш ніж 200 представників підприємств металургійної, хімічної, добувної, енергетичної та інших галузей промисловості, розташованих у Донецькій та Луганській областях. У якості спікерів у семінарі прийняли участь представники Донецького територіального управління ДКЦПФР, ВДЦП, компаній-зберігачів цінних паперів ПрАТ «Альтана Капітал» та ТОВ «Донфінсервіс» – партнерів ВДЦП з питань дематеріалізації.

У ході семінару спікери докладно роз’яснили учасникам вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо існування акцій в бездокументарній формі та основні положення відповідних нормативно-правових актів, розкрили порядок дій емітента для здійснення дематеріалізації, продемонстрували календарний план дій, окремо зупинились на відповідальності емітентів за порушення порядку і строків дематеріалізації та відповіли на чисельні запитання.

За словами радника Голови правління ВДЦП Ірини Гнатюк, головною рисою семінару була чітка та злагоджена взаємодія всіх доповідачів – представників державного регулятора, ринку та депозитарію як одного з його центральних учасників. «Разом ми змогли з різних боків висвітлити проблемні питання та запропонувати емітентам шляхи їх вирішення. Крім того, ми відчули значну зацікавленість з боку емітентів. В усній та письмовій формі нам було задано декілька десятків запитань. Плануємо систематизувати усі запитання, які задавали учасники семінару, та оприлюднити відповіді на ці запитання на корпоративному веб сайті ВДЦП», - додала пані Гнатюк.

Запитання та відповіді будуть оприлюднені найближчим часом у розділі Переведення випуску акцій у бездокументарну форму