logo.png

Ревізійна комісія перевірила діяльність ВДЦБ

18-03-2010

17 березня 2010 р. відбулось чергове засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Ревізійною комісією приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) у складі: голови комісії Юрія Дробнохода, членів комісії Марії Гордієнко, Віктора Зінченка та Олени Амітан була проведена документальна перевірка фінансово-господарської діяльності ВДЦП за 2009 рік.

Ревізійна комісія зробила висновок щодо результатів фінансово-господарської діяльності ВДЦП, щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності та щодо дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія вважає результати фінансово-господарської діяльності ВДЦП за 2009 рік задовільними. Фінансова звітність ВДЦП за 2009 рік підготовлена з дотриманням Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає фінансове становище на 31.12.2009 р.

На черговому засіданні Ревізійної комісії «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», яке відбулося 17 березня 2010 р., було затверджено звіт Ревізійної комісії за 2009 рік.