logo.png

Наглядова рада ВДЦП прийняла рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

30-03-2010

За рішенням Наглядової ради ПрАТ ВДЦП від 22 березня 2010 р., на 28 квітня 2010 р. призначене проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «ВДЦП».

Чергові загальні збори акціонерів та реєстрацію акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах вирішено проводити за адресою: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Встановлено наступний час для проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах: 
- початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - о 9 годині 00 хвилин 28 квітня 2010 року; 
- закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - о 10 годині 45 хвилин 28 квітня 2010 року.

Наглядовою радою визначено наступний порядок денний Загальних зборів:

1.Про обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВДЦП» за 2009 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВДЦП».
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2009 рік.
5. Розгляд звіту Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2009 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП» за 2009 рік.
7. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «ВДЦП».
8. Затвердження змін до Положення про Раду Учасників ПрАТ «ВДЦП».

Наглядова рада також затвердила проекти рішень з питань порядку денного, текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, перелік матеріалів, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради визначено посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконувача обов’язків Голови Правління ПрАТ «ВДЦП» Шаповала Юрія Івановича, призначено реєстраційну комісію та Секретаря Загальних зборів.

Технічними засобами хід Загальних зборів або розгляд окремих питань Наглядовою радою вирішено не фіксувати.