logo.png

Продовжено термін дії тимчасових тарифів на послуги ПрАТ «ВДЦП»

30-03-2010

25 березня 2010 р. відбулось засідання Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП».

Наглядова рада ПрАТ «ВДЦП» продовжила термін дії тимчасових тарифів, які затверджувались Наглядовою радою 01.10.2010 р., до моменту затвердження нових тарифів ПрАТ «ВДЦП».

На засіданні 25 березня 2010 р. Наглядова рада затвердила зміни до організаційної структури ПрАТ «ВДЦП».

Наглядова рада заслухала та взяла до відома Звіт Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2009 рік, який ввібрав в себе інформацію про виконання Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства у 2009 році, фінансово-економічний стан Товариства за даними фінансової звітності за 2009 рік, стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей, динаміку змін показників звітності Товариства. 

На засіданні Наглядової ради 25 березня 2010 р. було обговорено та визначено основні завдання для депозитарію ПрАТ «ВДЦП» на 2010 рік.