logo.png

Представники ВДЦП взяли участь у парламентських слуханнях

22-04-2010

22 квітня 2010 р. у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності відбулися слухання з проблем розвитку законодавства щодо ринку цінних паперів, в яких взяли участь керівники депозитарію ВДЦП/МФС В.Роговий, М.Швецов та Ю.Шаповал.

У ході слухань розглядались різні аспекти нормативно-правового регулювання фондового ринку. Найбільш активно обговорювались проблеми, пов’язані з переведенням випусків акцій у бездокументарну форму, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» має бути завершене у жовтні поточного року.

Основним доповідачем блоку, що стосувався розвитку депозитарної системи, виступив директор компанії «Тект Капітал» О.Сухоруков, який запропонував низку кроків для модернізації депозитарної системи та їх законодавчого підкріплення. Зокрема, О.Сухоруков запропонував надати ВДЦП юридичний статус Центрального депозитарію шляхом об’єднання ВДЦП з Національним депозитарієм України (НДУ) через обмін акцій НДУ, що належать державі, на акції ВДЦП; відкрити в депозитарії державних цінних паперів НБУ кореспондентський рахунок ВДЦП; прирівняти статус грошового рахунку, відкритого в Центральному депозитарії для проведення розрахунків за цінними паперами, до статусу банківського рахунку; унормувати діяльність центрального контрагента та деякі інші пропозиції.

Детальнішу інформацію про слуханння можна отримати на офіційному веб-сайті Верховної Ради України – http://portal.rada.gov.ua