logo.png

Відбулись річні загальні збори акціонерів ВДЦП

28-04-2010

28.04.2010 р. відбулись річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Збори проходили у новому конференц-залі, що розташований у другій черзі офісного комплексу ВДЦП.

Для участі у зборах прибули акціонери, які представляли понад 75 % голосуючих акцій. Реєстрацію акціонерів на зборах контролювали працівники Київського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які підтвердили, що вона проведена без зауважень.

Загальні збори акціонерів заслухали звіти правління, наглядової ради та ревізійної комісії та затвердили їх, а також внесли зміни до Статуту товариства та до Положення про раду учасників товариства. Сутність змін полягає в уточненні статусу цього органу, як дорадчо-консультативного при наглядовій раді, та порядку його формування – передбачено, що членами ради учасників можуть бути не тільки акціонери ВДЦП, знято обмеження на входження до складу ради учасників тих акціонерів, які мають свого представника в інших органах управління товариства.

Представник акціонера – Національного депозитарію України по всіх питаннях, що вирішувалися зборами, голосував проти, але це не завадило позитивному вирішенню усіх питань, що передбачалися порядком денним.