logo.png

Внесено зміни до внутрішніх документів ПрАТ «ВДЦП»

14-05-2010

Повідомляємо про те, що за рішенням Правління ПрАТ «ВДЦП» від 19.04.2010р. внесені зміни до внутрішніх документів Депозитарію, а саме:

до Регламенту здійснення розрахунково-клірингової діяльності депозитарію Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Звертаємо увагу на основні зміни у даному документі:
- Регламент доповнено поняттям «Центральний контрагент»;
- внесено зміни до Розділу 6. «Здійснення Депозитарієм гарантованих розрахунків» в частині визначення Депозитарієм методу обробки Відомості сквитованих розпоряджень та здійснення розрахунків за договорами щодо цінних паперів;
- визначено поняття Спеціалізованого та Технічного Центрального контрагента;
- передбачена процедура взаємозаліку при здійсненні розрахунків за договорами щодо цінних паперів.

до Регламенту виконання розрахунково-клірингових операцій в системі електронних розрахунків по цінних паперах Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (додаток 3 до Положення про систему електронних розрахунків по цінних паперах ПрАТ «ВДЦП»)
Звертаємо увагу на основні зміни у даному документі:
- пп.5.4.3., 5.5.4. Регламенту доповнено інформацією про надання Депозитарієм Зберігачам повідомлення довільного формату (док. 060) з приєднаним файлом-звітом про угоди, укладені на певному організаторі торгівлі;

Зміни до вказаних внутрішніх документів Депозитарію ПрАТ «ВДЦП» набувають чинності з 26.05.2010 року