logo.png

ВДЦП розпочав обслуговування зберігачів з використанням грошових рахунків

10-08-2010

10.08.2010

 

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) здійснило перехід на нову технологію проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, яка передбачає здійснення таких розрахунків по рахунках у національній валюті, відкритих зберігачами у ВДЦП.

 

Нагадаємо, що 10.06.2010р. Правлінням НБУ був схвалений «Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній валюті Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», а відповідно до Постанови Правління НБУ від 16.02.2010р. №68 для обслуговування розрахунків за цінними паперами учасників фондового ринку депозитарію ВДЦП було надано статус учасника системи електронних платежів Національного банку України.

 

Перевагою нової технології є те, що кожен зберігач матиме інструментарій для ефективного керування своїми та клієнтськими коштами на власному рахунку у національній валюті, відкритому у ВДЦП. Облік рахунків зберігачів та операцій за ними здійснюється за допомогою автоматизованої системи «Операційний день депозитарію», яка представляє собою програмно-технічне забезпечення системи автоматизації депозитарію, та взаємодіє з системою електронних платежів Національного банку України. Рух коштів по грошових рахунках зберігачів, які відкриті ними у ВДЦП, та блокування таких коштів за результатами проведених торгів на фондових біржах автоматично відображаються у системі депозитарного обліку депозитарію та зберігачів. Раніше грошове урегулювання здійснювалось через поточний грошовий рахунок, відкритий у Національному банку України, який ВДЦП використовував за допомогою системи «Клієнт банку - Банк».

 

Нова система забезпечення грошового урегулювання угод щодо цінних паперів радикально зменшить операційні ризики та скоротить час проведення платежів.

 

Станом на 09 .08.2010 року 144 зберігачі вже відкрили рахунки у національній валюті у ВДЦП. Зараз ведеться планова робота щодо відкриття рахунків у національній валюті іншими зберігачам - учасникам ВДЦП.