logo.png

Про ліцензійний статус ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»

10-09-2010

10.09.2010 р.

 

У деяких засобах масової інформації повідомлення про нещодавнє рішення ДКЦПФР про відміну свого ж рішення від 19.11.2009 р. № 1414 подано під заголовками на кшталт «МФС не дали ліквідувати». ВДЦП вважає таке формулювання некоректним.

 

У 2009 році відбулося поглинання депозитарію «Міжрегіональний фондовий союз» Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів. На нормативно-правовому рівні не було описано процедуру такого поглинання і названі депозитарії змушені були діяти за процедурами, передбаченими загальним законодавством (Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», податковим законодавством).

 

Проте у облікових системах (у системі електронних розрахунків депозитарію, у системах реєстрів власників іменних цінних паперів) процедури мають бути детально урегламентовані. У рішеннях ДКЦПФР від 19.11.2009 р. № 1413 «Про зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»» та № 1414 «Щодо припинення діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»» не тільки було продекларовано призупинення ліцензії «МФС», а і було описано низку регламентних процедур, які мали виконати депозитарії ВДЦП та МФС внаслідок їх об’єднання.


 

Також слід звернути увагу, що депозитарій МФС у жовтні 2009 р. подав до ДКЦПФР заяву про відмову від своїх ліцензій на здійснення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності. І внаслідок розгляду цієї заяви було винесене назване рішення ДКЦПФР від 19.11.2009 р. № 1413, яке на сьогодні формально залишається чинним.

 

Некоректність вищезгаданих заголовків полягає у тому, що:

- по-перше, після скасування рішення від 19.11.2009 р. № 1414 рішення ДКЦПФР від 19.11.2009 р. № 1413 продовжує діяти і юридично вважається, що ліцензії МФС на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку призупинені;

- по-друге, досі жоден уповноважений на це орган ніколи не порушував питання про ліквідацію МФС, як юридичної особи (таким органом можуть бути загальні збори акціонерів МФС чи суд).

 

На сьогоднішній день МФС не здійснює депозитарну діяльність (всі депозитарні активи, які перебували раніше на обслуговуванні у МФС, а також програмно-технічні засоби, за допомогою яких забезпечувалася депозитарна діяльність, перейшли у володіння ВДЦП; персонал МФС був переведений на роботу у ВДЦП). Водночас ВДЦП продовжує обслуговувати відповідні депозитарні активи та нарощує їх обсяг (12.10.2009 р. МФС передав ВДЦП 368 млрд грн депозитарних активів; зараз (станом на 01.09.2010 р.) ВДЦП обслуговує депозитарні активи сумарною номінальною вартістю понад 420 млрд грн).

 

Скасування ДКЦПФР свого ж рішення від 19.10.2009 р. № 1414 не має жодних наслідків для роботи ВДЦП та для існування МФС як юридичної особи.

 

Разом з тим, практика показала, що для забезпечення ефективної взаємодії між депозитаріями та їх клієнтами (емітентами, зберігачами, фондовими біржами, реєстраторами) необхідне детальне унормування процедури припинення діяльності депозитарію та порядку переведення активів одного депозитарію на обслуговування до іншого, на що і вказав Мінюст у листі від 16.08.2010 р. № 637-0-2-10_24.

 

ВДЦП наголошує: усвідомлення державними органами (Мінюстом та ДКЦПФР) необхідності належного унормування процедури припинення діяльності депозитарію є надзвичайно важливим у світлі необхідності створення в Україні Центрального депозитарію.