logo.png

Кількість бездокументарних випусків цінних паперів, які обслуговує ВДЦП, перевищила 5000

21-09-2010

21.09.2010р.

 

Кількість бездокументарних випусків цінних паперів, які обслуговує ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП), перевіщила 5000.

 

Станом на 17 вересня 2010 року, відповідно до депонованих глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, загальна кількість бездокументарних випусків цінних паперів, зарахованих у депозитарії, становить 5 117. Номінальна вартість цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії ВДЦБ, становить 359 412 млн грн.

 

На кореспондентському рахунку, відкритому депозитарієм ВДЦП в Національному депозитарії України 27 січня 2010 року, обліковуються цінні папери номінальною вартістю 3 861 млн грн.

 

На кореспондентських рахунках депозитаріїв-резидентів, відкритих в депозитарії ВДЦП, обліковуються цінні папери номінальною вартістю 30,5 грн.

 

Більш детальна інформація щодо структури депозитарних активів ВДЦП наведена у Таблиці 1.

 

Обсяг цінних паперів, що обслуговуються у депозитарії ВДЦП

 

Таблиця 1

 

Кількість випусків, шт.

Номінальна вартість, млн грн.

Всього

8 570

424 465

Цінні папери бездокументарної форми існування, зараховані відповідно до глобальних сертифікатів випусків цінних паперів

5 117

359 412

Цінні папери документарної форми існування, зараховані в результаті знерухомлення цінних паперів

3 293

61 192

Цінні папери бездокументарної форми існування, які обслуговуються у ВДЦП та глобальні сертифікати випусків яких депоновані в депозитаріях-кореспондентах

160

3 861