logo.png

ВДЦП взяв участь у обговоренні проекту Закону «Про систему депозитарного обліку»

28-10-2010

27 жовтня 2010 року радник голови правління ПрАТ «ВДЦП» Петро Гордієнко взяв участь в засіданні робочої групи з обговорення проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку», що відбулося у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

 

На обговорення був винесений проект Закону, з якого для уникнення зайвих суперечок було виключено норми про порядок утворення Центрального депозитарію.

 

На пропозицію представника ВДЦП ДКЦПФР погодилася, щоб підставою для здійснення депозитарної операції у зберігача, який одночасно по такій операції виступає торговцем цінними паперами, було лише розпорядження від депонента чи його уповноваженої особи (без необхідності подання до депозитарного підрозділу копій відповідних договорів).

 

Також у названому проекті Закону за пропозицією ВДЦП було відновлено норму, що виключним повноваженням Центрального депозитарію є ведення грошових рахунків зберігачів для виплати доходів за цінними паперами, сум погашення цінних паперів та інших коштів внаслідок проведення емітентом корпоративних операцій.

 

При обговоренні порядку унормування процесу складання облікового реєстру було обрано модель, за якої до Центрального депозитарію розпорядження від емітента (чи від уповноваженого ним зберігача) на складання облікового реєстру має подаватися за три робочих дні до облікової дати, і що реєстр має формуватися за даними, що склалися на кінець операційного дня облікової дати; технічно робота з консолідації облікового реєстру може проводитись зберігачами та Центральним депозитарієм наступного робочого дня після облікової дати. Такий механізм складання облікового реєстру отримав схвальну оцінку від представників фондових бірж, оскільки він дозволяє технологічно розвести процеси торгів і складання реєстрів і не обмежуватиме торговців у можливості придбавати/продавати відповідні цінні папери у день складання реєстру.

 

Найбільше дискусій на засіданні робочої групи викликало обговорення організаційної моделі здійснення клірингу і розрахунків. Зокрема, на пропозицію «Української біржі» розглядалася можливість здійснення клірингу та грошових розрахунків самою фондовою біржою та, можливо, окремою кліринговою організацію. Однак, головуючий на засіданні робочої групи член ДКЦПФР Сергій Бірюк звернув увагу, що якщо до складу професійних учасників ринку вводиться новий окремий інститут, тому необхідно детально прописувати вимоги до нього, його статус, обмеження у діяльності, порядок взаємодії з іншими учасниками. Таким чином, було вирішено створити робочу групу з представників двох існуючих депозитаріїв, представників біржі ПФТС, «Української біржі» та ПАРД з тим, щоб відпрацювати такі питання.