logo.png

У МФС остаточно припиненo статус професійного учасника фондового ринку

23-12-2010

ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС)  - правовий попередник ПрАТ «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів» (ВДЦП)  - остаточно припинив свою діяльність на фондовому ринку.

 

Як раніше повідомлялося, у жовтні 2009 року цілісний майновий комплекс депозитарію МФС  було передано до ВДЦП. Таким чином,  до ВДЦП перейшли усі права і обов’язки МФС, а також був переведений увесь операційний персонал МФС.  

Відповідний крок було здійснено на виконання рішень загальних зборів акціонерів обох депозитаріїв, які передбачали їх об’єднання.

 

Тоді ж, у жовтні 2009 року, МФС звернувся до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) із заявою про припинення професійної діяльності.

Разом з тим, у жодному нормативно-правовому акті, які регулювали депозитарну діяльність і діяли у той період, не було визначено ні механізму об’єднання депозитаріїв, ні питання припинення професійної діяльності депозитарію.

 

Саме тому, рік назад ДКЦПФР прийняла низку актів індивідуальної дії, у яких передбачався перелік заходів, які необхідно було здійснити ВДЦП, як правонаступнику МФС. Тоді ж було прийнято рішення про призупинення, строком на один рік, дії ліцензій МФС на депозитарну діяльність депозитарію та на розрахунково-клірингову діяльність (серія АВ №№ 189728 та 189729 від 07.11.2006 р.).

 

20 жовтня 2010 р. ДКЦПФР рішенням № 1596 анулювала названі ліцензії.

 

Крім того, у зв’язку з припиненням МФС професійної діяльності на фондовому ринку, було переоформлено членство у Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – відтепер членом ПАРД замість МФС є ВДЦП.

 

Таким чином, останню формальну дію у процесі об’єднання депозитаріїв виконано: МФС остаточно позбавився статусу депозитарію – його багаторічний позитивний поступ продовжує ВДЦП.

 

Довідково: МФС був заснований учасниками фондового ринку у 1997 році і до 2009 року залишався найбільшим депозитарієм в Україні; МФС з початку своєї діяльності забезпечив фондовим біржам можливість здійснення через депозитарій клірингу і розрахунків. На момент передачі до ВДЦП цілісного майнового комплексу МФС депозитарні активи складали 368 млрд грн; МФС здійснював урегулювання угод, що укладалися на усіх 10 фондових біржах України. На сьогодні ВДЦП обслуговує депозитарні активи на суму понад 460 млрд грн та здійснює кліринг і розрахунки угод, що укладаються на усіх фондових біржах України.

ВДЦП проводить свою діяльність у власному офісному комплексі у м.Києві по вул.Тропініна, 7-г, а також використовує, як додаткову площадку по обслуговуванню клієнтів, колишній офіс МФС по вул.Вєтрова, 7-Б.