logo.png

Звернення до акціонерів ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

16-03-2011

 17 лютого п.р. на засіданні Наглядової ради Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) розглядалося питання про ситуацію, що склалася навколо перспектив створення в Україні центрального депозитарію.


Учасники ринку стурбовані ініціативою керівництва Національного депозитарію України (НДУ) щодо створення центрального депозитарію шляхом об’єднання НДУ з «депозитарієм Національного банку України». Привертаємо Вашу увагу до того, що названі пропозиції базуються на недостовірних даних і вводить в оману Уряд України.


Створити центральний депозитарій, за названою моделлю неможливо, оскільки «депозитарію Національного банку України» не існує. Національний банк здійснює депозитарне обслуговування обігу державних цінних паперів. Цю функцію виконує відділ депозитарного обліку департаменту монетарної політики НБУ. Крім того, ігнорування ВДЦП при створенні центрального депозитарію призведе до того, що у структурі капіталу об’єднаного депозитарію практично не будуть представлені учасники ринку. Тим самим ставиться під питання виконання українською стороною відповідних зобов’язань по програмі з МВФ.


На сьогодні в Україні працюють лише два депозитарії – ВДЦП і НДУ. ВДЦП обслуговує нині 90 відсотків ринку депозитарних активів та здійснює щомісячно понад 220 тис. операцій за угодами, укладеними на фондових біржах (що у 50 разів більше, ніж урегульовує НДУ). Спроба ж підмінити ВДЦП на неіснуючий «депозитарій НБУ» при створенні центрального депозитарію є маніпуляцією фактами.


Про несприйняття таких підходів висловились провідні міжнародні партнери України – Світовий банк та USAID.


Наглядова рада ВДЦП ще минулого року запропонувала створити центральний депозитарій на базі ВДЦП шляхом його об’єднання із НДУ. В об’єднаній структурі 40 відсотків акцій належатиме державі, повноцінне представництво в ній отримають також учасники ринку. Це дозволить привести вітчизняний ринок депозитарних послуг до світових стандартів та створити умови для поліпшення інвестиційного клімату в державі.


Проте, 28 лютого п.р. Прем’єр-Міністром України М.Азаровим дорученням № 5974/3/1-11 затверджено «Заходи щодо створення центрального депозитарію цінних паперів та запровадження клірингу на фондовому ринку України» (додається).


Ними пропонується створити в Україні центральний депозитарій на базі ВАТ «Національний депозитарій України» шляхом передачі йому функцій з депозитарного обслуговування державних цінних паперів та надання йому виключного права щодо обслуговування глобальних сертифікатів щодо усіх випусків цінних паперів.


Цей план заходів готувався поспішно (відбулось лише два засідання робочої групи, склад якої був запропонований НДУ) та кулуарно – без будь-якого погодження з учасниками ринку.


Реалізація запропонованих заходів є черговою спробою узаконити непрозорі принципи діяльності центрального депозитарію, унеможливить вплив учасників ринку на його діяльність та розвиток.


Фактично, за прямого адміністративного тиску, робиться спроба перевести депозитарні активи, які сьогодні обслуговуються у ВДЦП до НДУ, який сьогодні ні організаційно, ні технологічно, ні фінансово, ні репутаційно не готовий до цього. Це призведе до суттєвого зменшення гарантій надійності обліку прав власності на цінні папери і погіршить інвестиційний клімат України.


Просимо поінформувати власників Вашого товариства про ситуацію, що склалася навколо створення в Україні центрального депозитарію.


Наглядова рада ВДЦП надіслала відповідні звернення до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Голови Національного банку України та Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Додатки: на 23 стор. 


Аналітична записка щодо деяких пропозицій про створення в Україні Центрального депозитарію  цінних паперів


Пропозиції ВДЦП щодо створення центрального депозитарію України (схвалено на засіданні Наглядової ради 17.02.2011 р.)


Порівняльні схеми статистичних даних ВДЦП та НДУ


Доручення Прем‘єр-Міністра Азарова М.Я. щодо створення центрального депозитарію цінних паперів та запровадження клірингу на фондовому ринку України від 05.02.2011 р.


 Доручення Прем‘єр-Міністра Азарова М.Я. щодо складу оргкомітету і заходів із створення центрального депозитарію цінних паперів та запровадження клірингу на фондовому ринку України від 28.02.2011 р.Голова Наглядової ради                                                                               В.Роговий