logo.png

Зміни до Регламенту здійснення депозитарної діяльності

18-03-2011

Внесено зміни до Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів ПрАТ «ВДЦП» та Регламенту функціонування системи  електронних  розрахунків по цінних паперах ПрАТ «ВДЦП»

 

 

І. Повідомляємо, що рішенням Правління 04.03.2011р. внесено зміни до Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних ПрАТ «ВДЦП», які наберуть чинності з 23.03.2011 року.

 

Звертаємо Вашу увагу на основні зміни та доповнення до Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних ПрАТ «ВДЦП».

 

1. У зв’язку із внесенням рішенням ДКЦФПР №1757 від 23.11.2010р. змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердженням ДКЦФПР рішенням №148 від 15.02.2011р. роз’яснення «Щодо порядку застосування норм Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування» депозитарієм внесені відповідні зміни до порядку виконання операцій дематеріалізації (п.8.2.8 Регламенту).

Зокрема, змінено перелік документів, які повинні надаватися емітентом до депозитарію для дематеріалізації цінних паперів, змінено форми розпоряджень емітента, що надаються при дематеріалізації.

 

2. Регламент доповнено новим пунктом 2.8.9. «Переоформлення глобального сертифіката у разі унесення змін до проспекту емісії цінних паперів або реквізитів емітента», також змінено випадки депонування тимчасового глобального сертифіката (п.8.2.1 Регламенту) у зв’язку з внесенням Рішенням ДКЦПФР №1950 від 28.12.2010р. змін до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат.

 

3. Змінено порядок відмови у виконанні депозитарієм розпорядження на виконання депозитарної операції.

 У випадку відмови у виконанні розпорядження на проведення операції депозитарій надає клієнту письмову відмову із зазначенням підстав відмови. Якщо клієнт згоден з підставами відмови і надав депозитарію письмовий лист, підписаний розпорядником рахунку у цінних паперах і скріплений печаткою, про свою згоду з відмовою і проханням повернути розпорядження і супроводжувальні документи на доопрацювання, депозитарій повертає розпорядження і супроводжувальні документи  способом, вказаним у листі клієнта, протягом одного робочого дня з дати отримання листа (п.11.2 Регламенту).

 

4. У зв’язку із змінами законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом доповнено перелік документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах.

 

 

ІІ. Також рішенням Правління 04.03.2011р. внесено зміни до Регламенту функціонування системи  електронних  розрахунків по цінних паперах ПрАТ «ВДЦП», які наберуть чинності з 23.03.2011року.

Внесені зміни стосуються порядку виконання депозитарієм та зберігачами операцій дематеріалізації у зв’язку із внесенням рішенням ДКЦФПР №1757 від 23.11.2010р. змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердженням ДКЦФПР рішенням №148 від 15.02.2011р. роз’яснення «Щодо порядку застосування норм Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування» (п.4.2.3 Регламенту функціонування системи  електронних  розрахунків по цінних паперах ПрАТ «ВДЦП»)

 

 

 Детальніше із змінами та доповненнями до Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів ПрАТ «ВДЦП» та Регламенту функціонування системи  електронних  розрахунків по цінних паперах ПрАТ «ВДЦП» Ви можете ознайомитися в розділі «Регламенті документи».