logo.png

Спрощено процедуру дематеріалізації

18-03-2011

Рішення про переведення випуску цінних паперів з документарної у бездокументарну форму існування може бути прийняте наглядовою радою акціонерного товариства.


Новий порядок здійснення дематеріалізації став можливий у зв’язку з набранням чинності 2 березня 2011 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства».


Так, відповідно до пункту 69 Закону внесено зміни до пункту 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», а саме було визначено, що приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в частині забезпечення існування акцій виключно у бездокументарній формі є здійснення емітентом певних дій, зокрема, прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів з документарної форми у бездокументарну в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку - наглядовою радою акціонерного товариства.


Крім того, внесено зміни до частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до яких прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування віднесено до виключної компетенції наглядової ради, згідно із статутом акціонерного товариства.