logo.png

ВДЦП демонструє позитивну динаміку росту основних показників роботи

21-04-2011

21.04.2011 


Всеукраїнський депозитарій цінних паперів підбив підсумки роботи за останній період, які переконливо свідчать про невпинне зростання основних показників діяльності.


Так, за даними першого заступника голови Правління Юрія Шаповала, протягом 2011 року суттєво збільшилась кількість зведених облікових реєстрів власників цінних паперів, які надаються ВДЦП емітентам та реєстроутримувачам.


«Закон «Про акціонерні товариства» встановив емітентам часовий проміжок для проведення річних загальних зборів акціонерів з січня 2011 року по квітень 2011 року включно, що стало випробуванням для ВДЦП, – зазначив Юрій Шаповал. – Практика довела, що ми успішно справляємося з викликами часу, це підтверджують і статистичні дані».


За його словами, якщо у 2010 році ВДЦП формував в середньому 60 зведених облікових реєстрів за день, то в 2011 році показники суттєво змінились: у лютому – 85 реєстрів за день, березні - 110, а в квітні ВДЦП надає понад 200 реєстрів щоденно, в тому числі в середньому 30 реєстрів для НДУ та 20 реєстрів на день формуються спеціалізованим структурним підрозділом в Дніпропетровську, який розпочав свою роботу  в квітні 2011 року.


Крім того, ВДЦП щоденно обробляє відомості договорів з фондових бірж, серед них – понад 15 тис. договорів з цінними паперами щоденно. В системі електронних розрахунків ВДЦП для обробки даних договорів в режимі «поставка проти оплати» виконується понад 2 тисячі  результуючих операцій за наслідками клірингу за цінними паперами та грошовими коштами, ринкова вартість операцій становить понад 200 млн гривень.

Для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах, в ВДЦП щоденно резервується грошові кошти на суму понад 250 млн грн.


За іншими видами біржових розрахунків щодня проводиться в середньому понад 100 операцій, за іншими розпорядженнями зберігачів – в середньому понад 150 операцій.


«Фактично більшість договорів з корпоративними цінними паперами укладається на організованому ринку та виконується з дотриманням принципу «поставка проти оплати» з використанням технологій клірингу», – констатував Юрій Шаповал.


Серед інших операцій він виділив операції депонування глобальних сертифікатів та інші депозитарні операції, пов’язані з рухом цінних паперів на рахунках емітентів. В середньому кожен день у ВДЦП депонується понад 10 глобальних сертифікатів випусків цінних паперів.


«На сьогодні обсяг цінних паперів, що знаходяться у депозитарному обслуговуванні ВДЦП, – підсумував перший заступник голови Правління, – складає 495 952 млн гривень (кількість випусків - 9 296), з них обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, складає 47 млн доларів США (кількість таких випусків - 11), обсяг цінних паперів, які обліковуються на рахунку ВДЦП в депозитарії-кореспонденті НДУ, складає 23 922 млн гривень (кількість цих випусків - 638), обсяг знерухомлених цінних паперів – 25 433 млн гривень (кількість випусків - 2141)».


До того ж, ВДЦП вже обслуговує близько 6 тисяч рахунків емітентів цінних паперів та 389 рахунків зберігачів цінних паперів.