logo.png

ДКЦПФР роз’яснила порядок надання зведеного облікового реєстру

27-04-2011

27.04.2011 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 18 квітня 2011 видала роз’яснення № 6 «Про порядок застосування статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» при складанні депозитарними установами переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», затверджене рішенням Комісії від 18.04.2011 № 408.


Комісія звертає увагу акціонерних товариств, що 02 березня 2011 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 № 2994-VI, яким, зокрема, змінені вимоги щодо визначення дати, станом на яку має складатися перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Згідно з названим Законом такий перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.


Таким законодавчим актом, зокрема, є Положення про депозитарну діяльність, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999, до якого  рішенням Комісії від 28.12.2010 р. № 1949 були внесені зміни (далі – Зміни). Зміни, які набрали чинності 17 квітня 2011 року, встановлюють нові вимоги щодо визначення дати обліку, на яку має складатися реєстр та дещо змінюють порядок дій зберігачів і депозитаріїв при складанні реєстрів.


Відповідно до попередньої редакції Положення про депозитарну діяльність реєстр складався станом на кінець операційного дня, що передував даті обліку. Відтепер реєстр складається станом на кінець операційного дня, який визначений емітентом як дата обліку та надається запитувачу протягом двох робочих днів, наступних за датою обліку. На думку законодавця цього строку має бути достатньо, адже, як вже було зазначено вище, датою обліку буде дата, яка за три робочих дні передує даті проведення загальних зборів акціонерів.


Комісія у своєму зверненні до акціонерних товариств (що опубліковане на її офіційному веб-сайті) пропонує з метою отримання фахових консультацій щодо підготовки розпоряджень на складання зведеного облікового реєстру або переліку (реєстру) акціонерів, списку (переліку) власників іменних цінних паперів, зокрема, визначення дати обліку, звертатися до депозитарію. Отримати фахові консультації депозитарію ВДЦП Ви завжди можете, скориставшись можливостями Центру он-лайн обслуговування клієнтів (посилання).


Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.04.2011 № 6 «Про порядок застосування статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» при складанні депозитарними установами переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», затверджене рішенням Комісії від 18.04.2011 № 408, розміщено на сайті ВДЦП у розділі «Регламентні документи. Законодавство».