logo.png

Депозитарний комітет ПАРД висловився щодо порядку створення центрального депозитарію

27-04-2011

27.04.2011

 

На засіданні депозитарного комітету ПАРД, яке відбулося 26 квітня 2011 р. було сформульовано позицію комітету щодо шляхів консолідації депозитарної системи. Зокрема, комітет ухвалив:

  1. В Україні недопустима спеціалізація депозитаріїв за якої один депозитарій буде депонувати глобальні сертифікати, а інший здійснювати розрахунково-клірингову діяльність щодо цінних паперів. Адже такий розвиток ситуації призведе до:
  • Ускладнення системи обліку цінних паперів;
  • Збільшення вартості послуг для професійних учасників фондового ринку та інвесторів;
  • Розвитку української депозитарної системи в напрямку, що не базується на жодній  з апробованих моделей у світі.

Назване може призвести до негативних та непередбачуваних наслідків для економіки України.

  1. В Україні повинен бути створений Центральний депозитарій.
  2. Створення Центрального депозитарію повинно бути здійснене шляхом об’єднання Національного депозитарію України та Всеукраїнського депозитарію цінних паперів з проведенням незалежної оцінки активів двох депозитаріїв.

Джерело: http://pard.kiev.ua/