logo.png

Оформлення та передання первинних документів у електронному вигляді

18-05-2011

 18.05.2011

 

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) підтвердила можливість надання клієнтам ВДЦП актів-рахунків приймання-передачі депозитарних послуг в електронному вигляді з накладенням електронно-цифрового підпису. Про це йдеться у листі  Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 12 травня 2011 р № 8770/6/15-0216 щодо особливостей оформлення та передачі первинних документів у електронному вигляді на запит ВДЦП.


Так, ДПАУ з посиланням на Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (№ 996 від 16.07.1999) підтверджує, що «… підприємствам надане право складання первинних облікових документів… на машинних носіях інформації, запобігаючи при цьому несанкціонованому виправленню здійснених записів». Відповідно до ст. 1 вищезазначеного Закону, первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. До таких документів відносяться в тому числі і акти-рахунки приймання-передачі послуг.


Як пояснює ДПАУ, відповідно до положень Закону України «Про електронні документи  та електронний документообіг» (№ 851-ІV від 22.05.2003) «… електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України  або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб‘єктів електронного документообігу. Використання електронного  документа у цивільних відносинах  здійснюється згідно із загальними  вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством».


Таким чином, суб‘єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов‘язки відповідно до чинного законодавства України.


При цьому ДПАУ акцентує увагу на тому, що «до обов‘язкових реквізитів електронного документу, без яких  він не може мати юридичної сили, відноситься електронний підпис».


Правовий статус електронного цифрового підпису та відносини, що виникають при його використанні, регулюються Законом України «Про електронний цифровий підпис» (№ 879 – VI від 15.01.2009).


Таким чином, як зазначається у листі ДПАУ, «законодавством України передбачено  здійснення електронного документообігу у цивільних відносинах з дотриманням загальних вимог вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством».