logo.png

Парламентський комітет обговорив перспективи централізації депозитарної системи

27-05-2011

27.05.2011

 

26 травня 2011 року у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики відбулися громадські слухання щодо законопроекту від 16.05.2011 р. № 8510 «Про внесення змін до деяких законів України щодо централізації депозитарної системи України».


Названим законопроектом проголошується модель централізації депозитарної системи, за якої передбачається:


- передача протягом 6 міс. з дня опублікування відповідного Закону глобальних сертифікатів на обслуговування до Національного депозитарію України (НДУ) і наділення НДУ виключною компетенцією щодо обслуговування емітентів;


- обмеження НДУ щодо проведення розрахунків за договорами щодо обігу цінних паперів укладеними на фондовій  біржі, за виключенням договорів щодо цінних паперів розміщених за межами  України;


- передача від НБУ до НДУ обслуговування обігу та депозитарного обліку і відповідних глобальних сертифікатів цінних паперів щодо державних облігацій;


- заборона Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку видавати ліцензії на здійснення депозитарної чи розрахунково-клірингової діяльності іншим особам, ніж ті, які мали таку ліцензію на момент опублікування цього Закону.


У громадських слуханнях взяли участь представники саморегулівних організацій на ринку цінних паперів та обох існуючих депозитаріїв.


До законопроекту були висловлені різноманітні зауваження, у т.ч. про його концептуальну неприйнятність.


За наслідками обговорення прийняте рішення створити при Комітеті експертну групу, яка б напрацювала узгоджені механізми централізації депозитарної системи України.