logo.png

Відбулось засідання наглядової ради ВДЦП

27-05-2011

 27.05.2011

 

26 травня поточного року відбулось засідання Наглядової ради ВДЦП, на якому був присутній Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тевелєв.


При обміні думками щодо подальших шляхів розвитку депозитарної системи України і, зокрема, оголошених планів НДУ запропонувати в якості можливої оплати акцій додаткового випуску Національного депозитарію України (НДУ) акціями ВДЦП, і представники ДКЦПФР, і члени Наглядової ради ВДЦП дійшли згоди, що передумовою будь-якого обміну акцій депозитаріїв має бути належна оцінка активів обох депозитаріїв, яку має здійснити одна авторитетна аудиторська компанія, погоджена наглядовими радами обох депозитаріїв.


У ході засідання Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тевелєв повідомив, що рішення про призначення персонального складу Наглядової ради НДУ має бути прийняте 31.05.2011 р.


Наглядовою радою ВДЦП прийняте рішення на наступному засіданні, що призначене на 7 червня 2011 р., розглянути питання про призначення річних Загальних зборів акціонерів ВДЦП.