logo.png

Щодо оцінки вартості акцій депозитаріїв

16-08-2011

16.08.2011

 

В інтерв’ю Інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна» Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тевелєв зробив декілька заяв з приводу процесу консолідації депозитарної системи.


Крім іншого, він наголосив, що цей процес вже запущено шляхом здійснення Національним депозитарієм України (НДУ) додаткової емісії акцій (які пропонується обміняти на акції Всеукраїнського депозитарію цінних паперів). Д.Тевелєв повідомив про відмову Всукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) надати документи для проведення оцінки акцій, а також зазначив, що нібито вже проведена оцінка акцій «не на користь ВДЦП».


Слід наголосити, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є не тільки регулятором на цьому ринку, а ще й виступає органом, уповноваженим управляти 86% часткою у статутному капіталі НДУ.


27 квітня 2011 р. відбулися загальні збори акціонерів НДУ, на яких було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу НДУ. Також ці збори відмовилися затверджувати фінансову звітність НДУ за 2008-2010 роки.


Рішення загальних зборів НДУ щодо проведення додаткової емісії акцій прийнято з безпрецедентними порушеннями закону, що загрожує подальшому розвитку депозитарної системи України.


НДУ дійсно звертався до ВДЦП щодо надання йому документів для проведення оцінки вартості акцій ВДЦП. Однак це була одностороння дія, дані про потенційного оцінщика не розголошувалися, ні НДУ, ні потенційний оцінщик не приймали на себе юридично значимих обов’язків щодо нерозголошення конфіденційної інформації про ВДЦП. Саме тому у наданні відповідних документів було відмовлено.


Наскільки нам відомо, оцінку мала провести аудиторська компанія ТОВ «Експертно-консалтинговий союз».


Цілком поділяючи позицію, що питання консолідації депозитарної системи України має супроводжуватися належною оцінкою активів існуючих депозитаріїв, вважаємо за необхідне наполягати на окремих принципових моментах щодо такої оцінки:


- організація процесу оцінки має здійснюватися публічно і прозоро;

- оцінка вартості акцій обох депозитаріїв (НДУ та ВДЦП) має проводитись однією аудиторською компанією із застосуванням єдиної методики;

- таку оцінку має проводити одна з міжнародних аудиторських компаній з «великої четвірки» (довідково: оцінку активів правового попередника ВДЦП депозитарію «Міжрегіональний фондовий союз» перед його поглинанням здійснювала компанія «ПрайсвотерхаусКуперс»);

-  компанію, що проводитиме аудит, на наш погляд, доцільно визначити шляхом тендерного відбору, обравши ту, яка запропонує найнижчу вартість послуг.


Сподіваємось, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку демонструватиме фаховий підхід у питаннях аудиту діяльності депозитаріїв.