logo.png

Прес-реліз щодо загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВДЦП»

15-12-2011

15.12.2011

 

14 грудня 2011 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».


На загальних зборах акціонерів було розглянуто усі питання порядку денного. Зокрема, затверджено звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії за 2010 рік.


Також зборами затверджено річний звіт ПрАТ «ВДЦП» за 2010 рік та прийнято рішення про розподіл прибутку за 2010 рік, який за рішенням зборів буде відраховано у резервний капітал ВДЦП.


Крім того, загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради, який було сформовано шляхом кумулятивного голосування акціонерів з дотриманням квотного принципу, обумовленого у Статуті. До складу Наглядової ради увійшли 14 осіб: по четверо від  Національного банку України, банків та зберігачів, а також два представника бірж.


Рішенням загальних зборів акціонерів головою Наглядової ради обрано Надію Пасенову, яка була запропонована Національним банком України.


Перший заступник голови Національного банку України Юрій Колобов на зборах висловив вдячність Василю Роговому, який очолював Наглядову раду з моменту створення ВДЦП, за багаторічну роботу з розвитку депозитарної системи.