logo.png

Єврокомісія оприлюднила проект постанови щодо центральних депозитаріїв

14-03-2012

7-го березня 2012 року Європейська комісія офіційно оприлюднила текст проекту Постанови «Щодо поліпшення проведення розрахунків за угодами щодо цінних паперів у Європейському Союзі і стосовно центральних депозитаріїв цінних паперів (ЦД)».


Враховуючи системну важливість центральних депозитаріїв як кінцевої ланки пост-трейдингового процесу, необхідність створення адекватної загальноєвропейської законодавчої і регуляторної бази є очевидною. Світова фінансова криза 2008 року підкреслила нагальність створення такої бази. Думка про необхідність відповідних стандартів для ЦД поділяється і на міжнародному рівні. Ще у 2001 році глобальні регулятори банківської сфери і сфери обігу цінних паперів (Комітет з платіжних і розрахункових систем (CPSS) Банку міжнародних розрахунків і Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO)) підготували рекомендації для розрахункових систем за цінними паперами. У 2009 році європейські регулятори (Комітет європейських регуляторів ринків цінних паперів і Європейська система центральних банків) адаптували ці рекомендації у формі керівних принципів, що не мали зобов’язальної сили. Представники Єврокомісії неодноразово заявляли, що проект постанови буде співзвучний з підготовленими експертами міжнародно-визнаними рекомендаціями.


Організаційний процес визнання національних центральних депозитаріїв визначений у п.1 ст.14: «Будь-яка юридична особа, що підпадає під визначення ЦД, до початку своєї діяльності підлягає авторизації (отриманню дозволу) з боку компетентного органа держави-члена, в якій зареєстровано цю особу». Визначення ЦД дає ст.2: ««центральний депозитарій цінних паперів» («ЦД») означає юридичну особу, яка виконує функцію проведення розрахунків і принаймні іще одну з таких основних функцій, як централізоване ведення рахунків у цінних паперах і первинна постановка на облік цінних паперів, депонованих емітентом.


Щодо існуючих ЦД, перехідні положення постанови говорять, що національні компетентні органи повинні повідомити Європейське управління з нагляду за ринками цінних паперів (ЄУНРЦП) про існування ЦД на території своїх держав протягом 90 днів з дати набрання чинності Постановою. Після цього ЦД, повинні протягом 2 років отримати усі передбачені постановою дозволи.


Запропонована постанова завершує процес створення Євркомісією направленої на підвищення надійності і ефективності європейської  регуляторної бази для інфраструктур ринку цінних паперів, яка, крім неї, включає Директиву 2004/39/ЕС «Про ринки фінансових інструментів» (MiFID), що стосується торгових майданчиків, і Постанову про операції з деривативами (EMIR), котра має відношення до центральних контрагентів (ЦК).


Постанова встановлює обов’язковість дематеріалізації більшості цінних паперів, гармонізує розрахункові цикли для більшості транзакцій, уніфікує заходи розрахункової дисципліни і запроваджує загальноєвропейський «паспорт» (дозвіл на провадження діяльності в усіх державах-членах ЄС) і єдині правила для усіх європейських центральних депозитаріїв, незалежно від того, в якій державі-члені ЄС центральний депозитарій зареєстровано.


У п.8 ст.36 на законодавчому рівні закріплюється необхідність дотримання принципу поставки проти оплати (ППО): «Усі угоди щодо цінних паперів, що передбачають контр-поставку грошових коштів, між прямими учасниками використовуваної центральним депозитарієм системи розрахунків щодо цінних паперів, повинні урегульовуватися за механізмом ППО».


Відповідно до п.1 статті 52 законопроекту національний компетентний орган може звернутися до Єврокомісії з проханням надати ЦД, нагляд за яким він здійснює, дозвіл на надання банківських послуг (відкриття і ведення грошових рахунків для проведення грошового урегулювання угод щодо цінних паперів).


Згідно зі специфікою законотворчого процесу Європейського Союзу постанова вважається прийнятою після її ухвалення Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу. За оцінками експертів дана постанова буде прийнята не раніше 2013 року.


ВДЦП як повноправний учасник Європейської асоціації центральних депозитаріїв цінних паперів уважно стежить за законодавчими ініціативами ЄС у сфері обігу цінних паперів, вважаючи їх маркером сучасних світових тенденцій розвитку регуляторної політики у даній області.


Ознайомитися з текстом проекту постанови (англ. мовою), а також супровідними матеріалами (публічної консультації та аналізу наслідків впровадження) можна на порталі Європейської комісії за адресою: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm14.03.2012