logo.png

ВДЦП відзначив 15-річний ювілей досягненням активів 600 млрд грн

15-05-2012

15 травня 1997 року було засновано Міжрегіональнй фондовий союз, правопопередника Всеукраїнського депозитарію цінних паперів. Основною метою роботи МФС, а пізніше – ВДЦП, було  створення надійної інфраструктури фондового ринку.

 

Результати 15-річної роботи свідчать, що завдяки досвіду та професіоналізму фахівців депозитарію  вдалося створити сучасні технології взаємодії з учасниками фондового ринку, забезпечити чітке виконання правил та процедур депозитарного обліку, високий рівень обслуговування клієнтів, що є запорукою надійного захисту прав власників цінних паперів.

 

На сьогодні Всеукраїнський депозитарій цінних паперів обслуговує  6 360 рахунків емітентів та 414 рахунки зберігачів. Обсяг цінних паперів, що знаходяться на депозитарному обслуговуванні у ВДЦП, вже перевищив 600 мільярдів гривень. Загальна кількість випусків цінних паперів - понад 9 500.

 aktuv

 

 

r 


reАктиви, що обслуговуються депозитарієм
станом на 15 травня 2012 року

 

 

Кількість випусків, шт.

Номінальна вартість, млн грн.

Всього

9 513

601 363

Цінні папери бездокументарної форми існування, зараховані відповідно до глобальних сертифікатів випусків цінних паперів:

7 133

559 738

 акції

4 257

269 572

 облігації

1 953

90 437

 інвестиційні сертифікати

912

199 494

 сертифікати фонду операцій з нерухомістю

5

234

 опціонні сертифікати

6

1

Цінні папери документарної форми існування, зараховані в результаті знерухомлення цінних паперів:

1 440

15 820

 акції

1 385

13 386

 інвестиційні сертифікати

48

1 815

 облігації

7

619

Цінні папери, які знаходяться на рахунках депозитарію в депозитаріях-кореспондентах:

940

25 805

 акції

928

25 731

 облігації

6

43

 інвестиційні сертифікати

6

31


Історія МФС / ВДЦП
 

жовтень 1995 року

Низкою великих банків України підписано договір про спільну діяльність по створенню консорціуму «Міжбанківська фондова інтегрована система» для розробки універсального програмного продукту депозитарної діяльності

червень 1996 року

Підписано установчий договір про створення ВАТ «МФС»

12 березня 1997 року

Проведено установчі збори ВАТ «МФС». Учасникам зборів була презентована перша робоча версія програмного забезпечення депозитарної системи

15 травня 1997 року

Державна реєстрація відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз»

5 листопада 1997 року

Отримання дозволу на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів від ДКЦПФР

6 січня 1998 року

Набув чинності закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»

27 лютого 1998 року

Проведення першої операції в депозитарній системі ВАТ «МФС»

25 травня 1999 року

Отримано дозвіл на здійснення поодиночних розрахунків по угодах з цінними паперами відповідно до рішення ДКЦПФР

17 червня 1999 року

Проведення першої операції по врегулюванню угод з цінними паперами за принципом поставки проти оплати

21 липня 2001 року

ВАТ «МФС» отримав ліцензію Департамента спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України на здійснення діяльності щодо використання, експлуатації засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем на трирічний термін

грудень 2006 року

Розроблена система віддаленого доступу депонентів до рахунків в цінних паперах, що відкриті у ВАТ «МФС», для емітентів цінних паперів

квітень 2007 року

Розроблено та впроваджено забезпечення ВАТ «МФС» процедур по поставці цінних паперів без оплати на підставі реєстру угод від організаторів торгівлі з попереднім резервуванням цінних паперів та грошових коштів для забезпечення допуску зберігачів або їх депонентів для участі у торгах (ринок заявок).

січень 2008 року

Для забезпечення належного інтерфейсу взаємодії ВАТ «МФС» з депозитаріями-кореспондентами було здійснене підключення до мережі S.W.I.F.T.

січень 2008 року

Центральним засвідчувальним органом Національної системи електронного цифрового підпису було проведено реєстрацію центру сертифікації ключів депозитарію МФС відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

лютий 2008 року

Початок проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на організаторах торгівлі цінними паперами без попереднього резервування цінних паперів (ринок котирувань).

12 жовтня 2009 року

ВАТ «МФС» здійснив передачу цілісного майнового комплексу на користь ВАТ «ВДЦП». ВАТ «ВДЦП» отримав статус правонаступника та набув всі права та обов’язки і, таким чином, розпочав депозитарну діяльність. З 12 жовтня вся операційна діяльність, яку проводив ВАТ «МФС», здійснюється виключно ВАТ «ВДЦП». Клієнти ВАТ «МФС» автоматично переведені на обслуговування до  ВАТ «ВДЦП». Залишки цінних паперів та зобов’язань по грошових коштах на рахунках зберігачів, що було відкрито у системі електронних розрахунків ВАТ «МФС» перенесені до системи електронних розрахунків ВАТ «ВДЦП». Перший операційний день ВАТ «ВДЦП». Введення в експлуатацію нового офісного комплексу ВДЦП за адресою Київ, вул. Тропініна 7г.

13 листопада 2009 року

Зміна найменування в частині організаційно-правової форми на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" (ПрАТ "ВДЦП")

16 лютого 2010 року

ПрАТ "ВДЦП" надано статус учасника системи електронних платежів Національного банку України

15 червня 2010 року

ПрАТ "ВДЦП" розпочав проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, за технологією неттінгу

9 серпня 2010 року

Для грошового врегулювання через депозитарій договорів щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах, ПрАТ "ВДЦП" почав використовувати рахунки зберігачів у національній валюті, відкриті у ПрАТ "ВДЦП"

1 грудня 2010 року

Завершено процедуру купівлі цілісного майнового комплексу ВАТ «МФС» після надання відповідного дозволу Антимонопольним комітетом України

13 січня 2011 року

Введено в експлуатацію систему правового електронного документообігу (СПЕД) для забезпечення протоколювання фактичної передачі документів між депозитарієм та його контрагентами з використанням електронного цифрового підпису

23 березня 2011 року

Відкрито додатковий центр обслуговування клієнтів у Дніпропетровську

20 березня 2012 року

Розпочато надання послуг акціонерам, які сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій емітентів, що обслуговуються ПрАТ "ВДЦП"

 

 15.05.2012