logo.png

Відбулися загальні збори акціонерів

05-06-2012

31 травня 2012 року, відбулися загальні збори акціонерів ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».


На зборах були заслухані та затверджені звіт ПрАТ «ВДЦП» за 2011 рік, звіти Наглядової ради, Правління, звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП за 2011 рік, а також питання про розподіл прибутку і покриття збитків ПрАТ «ВДЦП» за 2011 рік.


05.06.2012