logo.png

До уваги емітентів цінних паперів!

21-11-2012

6 липня 2012 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про депозитарну систему України» №5178-VI (далі – Закон). Офіційне опублікування зазначеного Закону відбулось 11 жовтня 2012 року. Відповідно до п. 9 Розділу VI Закону «Прикінцеві та перехідні положення» з дня опублікування цього Закону емітент емісійних цінних паперів під час здійснення емісії цінних паперів може обрати лише бездокументарну форму існування таких цінних паперів, а договір про обслуговування емісії такий емітент може укласти лише з Національним депозитарієм України.


25 жовтня 2012 року ПрАТ «ВДЦП» отримало лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих. №09/01/17914/НК від 19.10.2012р., відповідно до якого ПрАТ «ВДЦП» не має права депонувати глобальні (тимчасові глобальні) сертифікати випусків цінних паперів, рішення про емісію (дематеріалізацію) яких було прийнято уповноваженим органом емітента після опублікування Закону.


Це означає, що кожен клієнт ПрАТ «ВДЦП», приймаючи рішення про нову емісію акцій, одночасно має приймати рішення про зміну місця зберігання глобального сертифікату та переходити на обслуговування до ПАТ «НДУ».Нагадуємо також, що з метою полегшення для емітентів цінних паперів виконання норм Закону, 05 листопада 2012 року Правлінням ПрАТ «ВДЦП» було прийнято рішення щодо встановлення нового тарифу на послугу з виконання комплексу заходів з переведення емітента на обслуговування до ПАТ «НДУ» у розмірі 1 грн. Тариф набув чинності з 15 листопада 2012 року.


21.11.2012