logo.png

Завершено процедуру задоволення заявок на продаж акцій ВДЦП

11-03-2013

Національний банк України завершив процедуру задоволення заявок на продаж акцій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) для досягнення необхідної частки в статутному капіталі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» (№ 5178-VI від 06.07.2012), що буде створюватися на базі ВДЦП.


Відповідно до поданих від акціонерів ВДЦП заявок на продаж акцій, укладені договори з купівлі-продажу цінних паперів на загальну кількість цінних паперів, яка повною мірою забезпечує виконання Національним банком України норм Закону України «Про депозитарну систему України» і дозволяє приймати рішення про перетворення ВДЦП у Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.


Нагадаємо, 06.07.2012 р. ВРУ був прийнятий Закон України «Про депозитарну систему України» (№ 5178-VI), який опубліковано 11.10.2012 р. Законом передбачено створення та існування нового інфраструктурного елементу фінансового ринку України – Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ). Відповідно до Закону РЦ має забезпечувати проведення грошового врегулювання за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за принципом поставка проти оплати,  здійснювати кліринг за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, та виконувати функції Центрального контрагенту .


08.11.2012 р. Рада НБУ прийняла рішення рекомендувати Правлінню НБУ з метою ефективного сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабільного здійснення розрахунків за фінансовими інструментами ініціювати створення РЦ відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» на базі ВДЦП.


16.11.2012 р. Правління НБУ прийняло рішення ініціювати проведення загальних зборів акціонерів ВДЦП, на яких розглянути питання створення РЦ на базі ВДЦП.


25.12.2012 р. на загальних зборах акціонерів НБУ запропонував акціонерам розглянути можливість продажу акцій ВДЦП. Відповідні заявки щодо продажу акцій приймалися НБУ до 31 січня 2013 року.


Чергові загальні збори акціонерів ВДЦП заплановані на 28 березня 2013 року.


11.03.2013