logo.png

Прес-реліз щодо результатів проведення загальних зборів акціонерів

29-03-2013

28 березня 2013 року відбулися річні загальні збори акціонерів Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, на яких було розглянуто та затверджено питання порядку денного.

 

Зокрема, загальні збори акціонерів затвердили річний звіт ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік, а також звіти Правління про результати діяльності ВДЦП за 2012 рік, Наглядової ради, Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Відповідно до звіту, розмір чистого прибутку на кінець 2012 року склав 6 млн 690 тис гривень.


Зборами було прийняте рішення направити на покриття залишку непокритого збитку за 2011 рік 6 млн 114 тис гривень, а решту – 576 тис гривень – на поповнення резервного капіталу.


Також акціонери ВДЦП ухвалили рішення про зміну типу та назви товариства – з приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

 

Крім ухвалення зазначених рішень, на загальних зборах акціонерів було затверджено внесення змін до статуту та внутрішніх положень товариства, пов‘язаних зі зміною типу та найменування товариства.

29.03.2013