logo.png

Розрахунковий центр пропонує учасникам фондового ринку приєднатись до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю

12-06-2013

З метою впровадження в Україні чітких та прозорих механізмів здійснення клірингу та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення поставленої мети, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках пропонує учасникам фондового ринку України приєднатись до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю (далі – Меморандум).


Метою підписання зазначеного Меморандуму є забезпечення запровадження в Україні чітких та прозорих механізмів здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладених на фондовій біржі, відповідно до міжнародних стандартів.


В рамках Меморандуму сторони співпрацюватимуть на основі принципів рівноправності, взаємної підтримки, невтручання у оперативну діяльність один одного, неперешкоджання один одному у досягненні визначених законом чи установчими документами завдань. Планується залучити до співпраці в рамках Меморандуму близько 20 учасників, які здійснюватимуть координацію дій для досягнення мети, визначеної у Меморандумі, та проводити регулярні консультації.

 

Сторонами Меморандуму можуть бути:

-          Розрахунковий центр;

-          фондові біржі;

-          торговці цінними паперами;

-          депозитарні установи;

-          саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку;

-          міжнародні організації.

 

Основними напрямами співпраці в рамках Меморандуму є:

  • взаємодія при прийнятті нових або вдосконаленні існуючих нормативно-правових документів, пов’язаних із здійсненням клірингу та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;
  • координація зусиль при підготовці та поданні на розгляд державним органам (Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національному банку України тощо) пропозицій до документів або проектів документів, пов`язаних із здійсненням клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів;
  • проведення спільної роботи щодо запровадження нових та адаптації існуючих механізмів розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

 

Однак перелік напрямів співпраці в рамках Меморандуму не є вичерпним і може доповнюватися Сторонами.


Меморандум є безстроковим, однак його дія може бути припинена будь-якою зі Сторін за умови письмового попередження про це Розрахункового центру.


Для приєднання до Меморандуму необхідно надати до Розрахункового центру Заяву у довільній формі про приєднання до Меморандуму, яка має містити інформацію щодо контактної особи, відповідальної за виконання Стороною умов Меморандуму.


Контактною особою від Розрахункового центру є радник голови Правління Ірина Гнатюк (тел. 044 585 42 42, вн. 1018, gnatyuk@settlement.com.ua).


12.06.2013