logo.png

Розрахунковий центр припиняє обслуговування операцій зарахування цінних паперів в систему депозитарного обліку Розрахункового центру

20-09-2013

З 1 жовтня 2013 року Розрахунковий центр припиняє обслуговування операцій зарахування цінних паперів на рахунок Розрахункового центру в Національному депозитарії України (НДУ). Відповідне рішення продиктоване виконанням вимог Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) щодо передачі глобальних сертифікатів випусків цінних паперів до Центрального депозитарію України та було прийнято спільно з НДУ, про що укладено додаткову угоду до Договору про кореспондентські відносини між НДУ та Розрахунковим центром.


Як відомо, на виконання Закону Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було розроблено та затверджено Порядок передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію України (Рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430), відповідно до якого до Центрального депозитарію мають бути передані всі без виключення депозитарні активи, в тому числі цінні папери, які в системі депозитарного обліку НДУ обліковуються на кореспондентському рахунку Розрахункового центру, а рахунки власників яких обслуговуються зберігачами в системі обліку Розрахункового центру. З огляду на існування між депозитаріями кореспондентських відносин будь-який зберігач в будь-який момент за розпорядженням власника може перемістити цінні папери із однієї системи в іншу. За таких умов, при постійному переміщені цінних паперів, глобальні сертифікати випусків яких щойно передані до НДУ, назад, в систему обліку Розрахункового центру, неможливо було б до набрання чинності Законом виконати вимоги щодо передачі всіх цінних паперів на обслуговування до НДУ.


Відповідно до досягнутих між депозитаріями домовленостей переміщення цінних паперів в систему обліку Розрахункового центру можна здійснювати лише до 1 жовтня 2013 року, а вже, починаючи з 1 жовтня 2013 року, жоден зберігач не зможе перевести в систему обліку Розрахункового центру цінні папери на обслуговування.


Варто зазначити, що з метою попередження виникнення позаштатних ситуацій, за попередньою домовленістю з біржами (УБ та ПФТС) складено перелік бездокументарних цінних паперів, які активно торгуються на цих біржах, для того, щоб продовжувати торгувати та здійснювати розрахунки в системі Розрахункового центру до крайнього терміну – 10 жовтня. І вже 10 жовтня цінні папери, відповідно до узгодженого з біржами переліку, буде заблоковано для передавання, а 11 жовтня списано із системи обліку Розрахункового центру.


Нагадуємо, процедура передачі глобальних сертифікатів випусків цінних паперів з Розрахункового центру до НДУ відбувається за погодженими з НДУ та НКЦПФР планами-графіками. Процес передавання  розпочався 5 грудня 2012 року та буде завершено в термін, визначений ЗУ «Про депозитарну систему України» – до 12 жовтня 2013 року.