logo.png

Погоджено Правила клірингу

26-09-2013

Правила клірингу Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» погоджено Національним банком України та передано на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та подальшого отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності, у порядку, визначеному НКЦПФР.


Правила клірингу ПАТ «Розрахунковий центр» визначають порядок здійснення Розрахунковим центром клірингової діяльності, а також порядок взаємовідносин між Розрахунковим центром та учасниками депозитарної системи.


Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Розрахунковий центр може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - клірингову діяльність.


26.09.2013