logo.png

Звернення до клієнтів

03-10-2013


Для забезпечення своєчасного та якісного переходу на нову технологію розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, Розрахунковий центр з 3 по 13 жовтня 2013 року працює без вихідних з 09:00 до 20:00.

 


Шановні колеги!

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) повідомляє, що 12 жовтня 2013р. набирає чинності Закон України «Про депозитарну систему України». З дати набрання чинності Законом усі грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, в т.ч. державних цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», будуть здійснюватися за рахунками клієнтів у Розрахунковому центрі.

 

Для реалізації покладених на Розрахунковий центр функцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», Розрахунковий центр отримав банківську ліцензію №271 від 06.09.2013р. на право надання банківських послуг, визначених частиною 3 статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності серії АЕ №263463 (Рішення №2093 від 01.10.2013р.).

 

Правила Розрахункового центру, які регламентують порядок виконання Розрахунковим центром грошових розрахунків, зареєстровані Національним банком України, та Правила клірингу, погоджені Національним банком України та зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, опубліковані на офіційному веб-сайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua.

 

На офіційному веб-сайті Розрахункового центру оприлюднені типові договори, заявки на укладання договорів з Розрахунковим центром та регламентні документи, відповідно до яких з 14 жовтня 2013 року будуть проводитися розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

 

Для забезпечення своєчасного та якісного переходу на нову технологію розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, в тому числі за правочинами щодо державних цінних паперів, які укладаються на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», Розрахунковий центр здійснює відкриття поточних/ кореспондентських та клірингових рахунків/субрахунків клієнтам Розрахункового центру з 3 жовтня по 13 жовтня 2013 року без вихідних днів. На цей період тривалість робочого дня встановлюється до 20:00.

 

З метою можливості виконання правочинів щодо цінних паперів, в тому числі правочинів щодо державних цінних паперів, які здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», з 14 жовтня 2013 року учасники розрахунків повинні мати відкриті в Розрахунковому центрі грошові рахунки (поточні/кореспондентські рахунки) та клірингові рахунки/субрахунки, а також бути підключеними до систем Інтернет-банкінгу та Інтернет-клірингу Розрахункового центру. Документи щодо укладання відповідних договорів та підключення до систем Інтернет-банкінгу та Інтернет-клірингу Розрахункового центру розміщені на офіційному веб-сайті Розрахункового центру.