logo.png

Роз‘яснення щодо заповнення реквізитів платіжного доручення в системі «Інтернет-банкінг»

11-10-2013

Відповідно до правил Розрахункового центру, при здійсненні клієнтом внутрішнього переказу коштів з власного поточного/кореспондентського рахунку на рахунки для здійснення розрахунків, вказуються наступні реквізити отримувача коштів (поля “Рахунок одержувача“, ”ПІБ/Найменування“, ”Код отримувача“ та “Призначення платежу”):

 

  • в полі “Рахунок одержувача“ вказується № відповідного рахунку для здійснення розрахунків;
  • в полі ”ПІБ/Найменування“ одержувача вказується: ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;
  • в полі ”Код отримувача“ вказується код за ЄДРПОУ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»: 35917889;
  • В полі “Призначення платежу” вказується: «Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування №________ , від ДД/ММ/2013».


11.10.2013